PusterommetEN PUST I BAKKEN

Ta deg en god utpust ! Unn deg selv å lære noen enkle måter å gjenvinne din frie pust på med mindfulness. Dine åndedrag er nøkkelen til livsglede og nærvær.

Her får du et grunnleggende introduksjons kurs i pustens betydning for helse, velvære, indre fred og stillhet. Pust og mindfulness - nærvær med oppmerksomhet, er direkte forbundet med hverandre. Det naturligste i verden er at kroppen puster av seg selv, det vanskelige er å la den gjøre nettopp det.

Tankespinnerier, fastlåste følelser, stress, og vondt i kroppen er så vanlig i vår livsstil at vi har glemt hva det forteller oss om indre ubalanse. Vi holder igjen pusten mer enn vi lar den flyte naturlig og fritt. Med enkel oppmerksomhet på våre åndedrag kan vi imidlertid gjenvinne naturlig pusterytmer og indre ro. Kurskvelden gir deg erfaringer og innsikter i hvordan pusten er nøkkelen til både virkelighetskontakt og velvære.

Du kan ta en eller flere av disse kveldene som inspirasjon til mindfulness gjennom oppmerksomhet på pusten.

Å PUSTE ER Å FØLE

 • Pust ut… det er nødvendig å ta pustepauser.
 • Pust forankrer deg i her-og-nå.
 • Oppmerksomhet på pusten nuller ut tankespinnerier.
 • Pustemangel skaper kamp/flukt reaksjon i oss.
 • Du kan puste deg til sunnere helse.
 • Pustens rytme gir oss veksling mellom å gjøre og være.
 • Pusten er inngangen til sanselig nytelse og glede.
 • Pust forbinder bevissthet og kropp.
 • Pusten skaper tilstedeværelse.
 • Å puste er å føle.

PUSTEKVELDENE gir deg:
 • Mindfulness gjennom oppmerksomhet i pusten.
 • Enkle erfaringsbaserte øvelser.
 • Forståelse av pusten i psykiske sammenhenger. *Læring om pustens fysiologiske virkninger.
 • Innsikt i effekten av oppmerksomhet på pusten for indre ro og forankring i deg selv - mindfulness.