Definere dine drømmer

Drømmer trenger deadlines. Med veiledning forankrer du dem i virkeligheten.
DinIdentitet

Hvorfor vil du gjøre dette?

Hva vil du gjøre

Hva vil du gjøre?

Hvodan skal du gå frem

Hvordan skal du gå frem?

Når vil du ha det gjennomført?

Når vil du ha det gjennomført?

Ressursutvikling

Vi blir ikke modige av å vente, men ved å våge.

Coaching med Christine A. Schjetlein kan bli en kreativ kickstart på en intensiv innsats for å realisere dine drømmer. Vi avklarer dine verdier og visjoner, og ser på hvilke verktøy du trenger for å virkeliggjøre ditt neste prosjektet. Vi konsentrer oss om nåtid og fremtid, men det er naturlig å se på hva du har gjort hittil og høste av erfaringene på godt og vondt. Du lærer med mindfulness å mestre mentalt stress. Vi avklarer din motivasjon og dine intensjoner, og ser med realisme på hva du faktisk kan og vil gjøre.

Vi aktiverer dine ubrukte ressurser, og trener opp din kapasitet til takle motstand. Du øver på å strekke deg utenfor din komfortsone. Mens du har et blikk på målet, får du rikelig med feedback i endringsprosessen. Du utvikler mestring av mulighetenes verden, og styrker din evne til selvledelse, og å få ting gjort.

Metoder for mindfulness

Du kan forvente økt evne til å kjenne ditt eget landskap og ta ansvar for dette i ditt indre og ytre liv. Du blir mer oppmerksom på hvordan du formidler dine ønsker og ideer ut i verden og hvordan du blir forstått. Gjennom mindfulness metoder øker du din evne til selv-motivering, og du får med deg mangfoldet og nyansene av det som skjer i dagene dine.

Kontakt meg