Close

Definere dine drømmer

Drømmer trenger deadlines. Med veiledning forankrer du dem i virkeligheten.
Coaching - 'The pearl beyond price'

Hvorfor vil du gjøre dette?

Personlig mentor for rikere liv - 'The more beautiful world'

Hva vil du gjøre?

Psykologisk coaching for å gjenvinne balanse - 'The Tao of life'

Hvordan skal du gå frem?

Veiledning og mentoring for vekst - 'Bevissthedens inderste', 'Flourish'

Når vil du ha det gjennomført?

Ressursutvikling

Vi blir ikke modige av å vente, men ved å våge.

Coaching med Christine A. Schjetlein kan bli en kreativ kickstart på en intensiv innsats for å realisere dine drømmer. Vi avklarer dine verdier og visjoner, og ser på hvilke verktøy du trenger for å virkeliggjøre ditt neste prosjektet. Vi konsentrer oss om nåtid og fremtid, men det er naturlig å se på hva du har gjort hittil og høste av erfaringene på godt og vondt. Du lærer med mindfulness å mestre mentalt stress. Vi avklarer din motivasjon og dine intensjoner, og ser med realisme på hva du faktisk kan og vil gjøre.

Vi aktiverer dine ubrukte ressurser, og trener opp din kapasitet til takle motstand. Du øver på å strekke deg utenfor din komfortsone Mens du har et blikk på målet, får du rikelig med feedback i endringsprosessen. Du utvikler mestring av mulighetenes verden, og styrker din evne til selvledelse, og å få ting gjort.

Kommunikasjon og strategier for livsmestring

Metoder for livsmestring

Med coaching online kan du forvente økt evne til å forstå ditt eget landskap og ta ansvar for dette i ditt indre og ytre liv. Veiledning gjør deg mer oppmerksom på hvordan du formidler dine ønsker og ideer ut i verden og hvordan du blir forstått. Som din personlige mentor gir jeg rådgivning og trener deg i metoder for å øke din egen evne til selv-motivering. Coaching og veiledning er målrettet utfra dine verdier, din visjon med virksomme verktøy, så du kan gjøre nye valg og skape en virkelighet du vil ha.

Kontakt meg Christine A Schjetlein