Close

Å nære det feminine

Kvinner trenger å være sammen med andre kvinner for å nære det feminine. Vi kan ikke lære å være kvinner gjennom menns øyne. I kvinnefelleskap kan vi speile oss.

Det feminine skaper ut av motsetninger

Kvinner kan romme, inkludere og favne motsetninger - og med dem transformerer vi til nytt liv.

Feminin styrke er vennlig varme

I den feminine styrken ligger kvinners evne til å tåle forskjellighet - og finne ro i det. Vennlighet og varme smelter skarpe grenser når vi er åpne og i forbindelse med andre.

Kvinners lederstil er skapende samarbeid

Vi løser helst problemer ved samtaler og god kommunikasjon i trygge rom. Kvinnelige lederegenskaper gjør oss mer risikovillige og åpne for å skape endringer.

Fra selvutivkling til sosialutvikling

Samvittighetsfulle kvinner, med mye selvutviklingsarbeid bak seg, trenger å våge å ta med seg sine erfaringer og kunnskap ut i samfunnet.

Å lære i team gjennom samarbeid og samspill

Vi har ikke tid til bare å utvikle oss selv individuelt og innadvendt i åresvis. Nå må vi lære hurtigere for å møte de akselrerende utfordringene i verden, og det gjør vi i samspill i grupper.

En nøkkel til fornyet dynamikk og initimitet

I nære relasjoner må vi våge nakenhet og legge fra oss ytre roller. Intimitet fordrer at vi kvinner tør å være mottagende, slappe av, gi rom for den andre, og gjenfinne vår dypere feminin ”magnetisme”.

Podcast: Fra bevissthet til handling

I dette intervjuet poengterer jeg at autentisk egenutvikling krever en investering i personlig indre arbeid. Vår mestring kommer med praksis, som utvider vår bevissthet og gir mer indre ro, harmoni – og den etterlengtede livsgleden. Jeg er opptatt av ansvaret vi alle har for å ta med oss læringene fra selvutviklingsarbeidet ut i virkelighetens hverdag i samspill med andre mennesker. Intervjuet er gjort av James Alexander Arnfinsen