I MEDIA

Videosnutter- NYHET ! I tiden fremover blir det snart videosnutter å finne på websiden til Christine A. Schjetlein. Instant påfyll med 5 -7 min essens -inspirasjon ! Media for deg som er travel, med temaer som angår deg. På en lettfattelig og nærværende måte formidler Christine seg direkte på skjermen din med oppmuntringer, påminnelser, overraskende ideer og vinklinger - alt saftig innspill fra nyere forskning og erfaringsvisdom om hva det vil si å være menneske idag.


Filmer er et takknemlig medie å uttrykke seg gjennom. Christine har så langt fått bidra til to filmer i media:

  • En om kvinne perspektiv på hva som nærer det feminine, om feminin psyke, hva feminine styrke er og om noen av kjennetegnene ved feminin lederstil. Christine snakker om hvordan vi best lærer i team og trenger å bevege oss fra selvutvikling til sosial utvikling i vår tid. Hun mener det er muligheter for fornyelse av dynamikken mellom kvinner og menn. Filmen "Kvinnen og meg", er regissert av Anette Ostrø.
  • I dokumentarfilm " MAT?", samtaler Christine A. Schjetlein med forskjellige fagfolk om virkningen av mat på kropp og psyke. Vi stilte spørsmål om hva vi kan regne som sunn mat, som gir oss en ren kropp og et våkent sinn. Filmen tar opp problemer som innen et år etter produksjon ekslpoderte i medias fokus generelt.

Artikler Christine A. Shjetlein har skrevet kan leses som inspirasjon og bakgrunns støtte for deltagelse på kursene hennes.Hun er opptatt av å hente frem velprøvde praksiser for indre vekst i møte med ny forskning, og formidle dem i media. Inspirasjonen hennes kommer fra vestlig vitenskap innen psykologi, psykoterapi, eksistensielle tilnærminger og nyere hjerneforskning. Christine bidrar med sin stemme i media der hun vever nyere forskning med erfaringskunnskap fra esoteriske tradisjoner innenfor den kristne kultursfære, så vel som østlige tradisjoner, som Buddhisme og Sufisme.

Bøker: En bok er det blitt så langt, "Rik som fanten, kunsten å strekke pengene uten å strekke deg" med påstanden at det ikke er vesentlig forskjell på bevisstgjøring i forhold til penger & praktisk virkelighet, og et indre forhold til åndelig praksis. Det dreier seg om bevissthet hele veien. Media fanget opp boken i den økende opmerksomheten på hvordan leve enkelt og godt. Boken var omtalt i media 17 ganger foruten sentral i en stor vindus ustilling hos Tanum på Karl Johan. Boken er et bidrag til å få livet til henge sammen med læren