Close
Om hvordan transformere indre motsetninger til mening og fornyelse.

"Bitchen" og "Buddha'n"

Det er nok bare hjertets vennlige varme som kan romme både "Bitchen" like mye som "Buddha’n" i oss, og med realisme få dem til å innse de lever på samme planet - deg.

Vi lever mye i splittelse mellom mange indre stemmer, som ikke vil vite av hverandre. Et slitsomt spenningsfelt hvor vi hele tiden dras mellom lyster, tanker, forpliktelser og fornektelser. Vi er alle litt multi-”schizofrene” hvor vi tenker en ting, sier noe annet, føler det tredje, gjør det fjerde, og egentlig håper på det femte. Ingen er bare bitch eller Buddha, vi er en passelig miks, som plager oss når vi ikke finner ut av å faktisk godta den miksen vi er. Disse indre samboerne, som ikke vil vite av hverandre, trenger å lære å forholde seg til hverandre.

Virkeligheten er at ingen kan eller vil flytte ut, og at avtalen er i onde og gode dager så lenge du lever. Samboerne trenger å bli kjent med hverandre, gire opp evne til innlevelse og finne ut av en felles måte å drive husholdet på. Saken er at de til og med kan lære av hverandre, slik at den ”snille” blir mer tydelig i sine formidlinger og evner å sette grenser for seg selv, og den ”strenge” innser at uten den snille samboerens påvirkning blir man ganske så brutal og rigid selvkritisk. Når de er nødt til å sitte ved samme frokostbord og føre en samtale kan de ikke unngå å preges av hverandre og utvikle hvertfall litt gjensidig respekt. Med tiden – kanskje til og med litt medfølelse for den annens tilværelse. I dine indre kamper mellom forskjellige stemmer, dragninger, eller som jeg liker å kalle dem, dansepartnere, er det bare å godta virkeligheten - de lever på innsiden, på ekte, i samme ”skap”.

Tilnærmingen til slike kranglefanter må være lyttende. En vennligsinnet nysgjerrighet (samme hvor hårreisende meninger den enkelte av dem kan ha). Det er i praksis en intens måte å si "JA" til spenningsfeltet mellom dine indre beboere. Denne realistiske positiviteten setter i gang bevegelse i husholdet. Kreftene som har polarisert seg inn i hvert sitt hjørne påvirkes av din medfølende lytting. Den aktive aksepten av disse motsatte kreftene kan føles litt ydmykende, for ingen vinner. Men, denne holdningen virker som en katalysator – det blir en flyt av energi mellom ”polene”. Selvhøytidelighet på begge fronter mykner og istedenfor skaper du en følelse av å ta deg selv med dine forskjellige sider på alvor. Dine mykere sider oppleves ikke lenger som ”svake” og dine påståelige sider ikke lenger som ”slemme” eller aggressive. I denne indre ”dansen” skapes det forbindelse mellom dem - og alle parter preges.

Der, i ditt indre personlige felt, transformeres motsetningene til noe nytt og unikt - en konsensus, en ny felles ”dans”, med fornyende ukoreograferte ”trinn”. Opplevelsen er at du er mer i nuet. Det gir en opplevelse av ferskhet i øyeblikkene, som blir mer spontane. Dette er tilstedeværelse, som rommer bevegelsen mellom det ”vanskelig” og det verdifulle” i deg< /p>

Alt genuint indre arbeid har effekten av å transformere noe inni deg. Gamle forståelser som har gått ut på dato, adferdsmønstre og dårlige vaner løses opp i møtet med utvidet bevissthet. Jobben din er å være villig til å stille opp, det vil si føle bevegelsen på godt og på vondt, og gi psyken, kroppen og gi din livsenergi en sjanse til å omkalfatre deg. Egentlig skjer det at du samler deg og faller litt mer på plass i din autentisitet.

Vennlig varme, ”Maitri” i Buddhisme, eller ”loving kindness”, som begrepet er oversatt til, er en ubetinget kvalitet. Det dreier seg ikke om å fortjene vennlighet, men å velge den – uten begrunnelser. Det er en dyp grad av realisme i dette – for uansett så er det faktisk en indre kamp eller uro på gang, og å fornekte eller fortrenge det er jo usant, og bare et forsøk på å skape seg livsløgner.

Hjertets dedikasjon til personlig transformasjon bærer oss gjennom tyngre tider. Varmen i hjertet er levende, nær, vekslende mellom mild og het. Kunsten er å finne overgangen fra lunken forsiktighet til helhjertet engasjement hvor forløsningen skjer – der endres du som person i transformasjonen. Med fantasi, nysgjerrighet, humor og glede unngår du at indre transformasjonsarbeid strander på selvhøytidlighetens alter.

Villigheten til å føle og vite om paradoksene uten å ta parti, er en utfordrende livsøvelse. Vennligheten i Loving Kindness er en innstilling av ubetinget åpenhet, romslighet, raushet med mye godhet for deg selv, som står midt i indre konflikter. Den gir tilstrekkelig ro og rom for uroen som kjemper i deg. Phd Jack Kornfield, psykolog og Buddhist, kaller den villigheten, som må til for personlig transformasjon, for "Gentle Power". Utfordringen er å ha tillit til de skapende livskreftene, og bli værende i den indre "krigssonen" uten å reagere for å bli kvitt intensiteten eller smerten. Måten du forholder deg er aktivt mottagende og aksepterende til følelser, tanker, stemmer, fornemmelse, som i utgangspunktet kan virke uforenlige. Denne vennlige varmen lokker frem ærlig "dialog" (og ikke sjelden litt humor) i ditt indre rom. Personlig transformasjon skjer når vi får alle dansepartnere ut på samme gulv. Til syvende og sist erfarer du din personlige transformasjon i livet ditt gjennom din villighet til å våge å være det du lærer av disse indre prosessen, og leve utfra det du integrerer.

I dagens urolige verden er det mange konflikter, kaos og krig. Jeg tror at hvis vi evner å takle og transformere våre tilsvarende indre krigssoner kan vi noe bedre takle og transformere de rundt oss.

Vil du lære mer? Ta kontakt for timer.