Close
Fremover går vi fra terapi til trening for realisme og livsglede, fra selvutvikling til sosial utvikling. Vi trenger en dyp tilpasningsevne til klodens mange utfordringer.

LIVSMESTRING for identitet i endring

Med min nye websiden markerer jeg en dreining av mitt arbeid med klienter og kursdeltagere for økt bevisstgjøring i forhold til vår overopphetede klode. Utfordringene vi står i er så mange, både i stor og liten skala, og akselreringen skjer så forskjellig om det er klimakrisens skremmende konsekvenser, teknologiens overveldende nyvinninger eller et jordbruk, som ikke henger med m.m.m.. Utvikling er ikke lenger synonymt fremskritt. Midt i dette skjer det mye med vår identitet. Mange har opplevelsen av å ”stå stille i rasende fart”. Den globale konteksten preger oss alle nå. Hvem er du i dagens rivende endringene? Hvem føler du tilhørighet til? Hva gir ditt indre kompass deg av retningsanvisninger for valg i livet fremover? Står du alene med en splittet opplevelse av for mange spørsmål å måtte forholde deg til, og for lite fast grunn under føttene?

Ingen av oss har noen komplett løsning, men jeg har tro på de små skritts vei og bevisstgjøring i hvordan leve det vi lærer underveis. Øko-psykologi gir inspirasjon til hvordan ivareta jorden som oss selv. Positiv Psykologi går forbi vanlig psykologis problemfokusering til hvordan bli pro-aktiv og skapende i egne liv. Det moderne mennesket har noen tiår nå hatt livet som prosjekt, fremtidsrettet med stor tro på selvet og utvikling. I dag mener jeg vi har vel så mye behov for å se på en ny læring om vår tilspassningsevne til endringene som skjer, og sentralt i alt sammen finne livsglede og takknemlighet for det vi har.

Det er lett å skylde på andre ( som i ekstrem nasjonalisme, ”tradisjonalisme” og fremmedfrykt) for at ting blir vanskelig, og så havne i fornektelse og fortrengning. På den annen side er det like lett henfalle til lengsel etter langsomhet og nærhet i små lukkete samfunn ”adskilt” fra storsamfunnet, hvor man dyrker en romantisk idyll. Begge innebærer tilbaketrekning ( og forståelige forsøk på å gjemme seg), fra det som faktisk skjer. Begge dyrker, om enn diametralt motsatte, fortellinger og myter om tilstander, som faktisk aldri har eksistert annet enn i ønsketenkning. Som stor tilhenger av bærekraftig, økovennlig nedskalering til mer enkelhet, ser jeg samtidig nødvendigheten av å forholde oss til endringene i makro skala, som påvirker oss om vi vil eller ei.

Livsmestring med stor oppmerksomhet på livsglede, har som utgangspunkt en sunn sjel i en sunn kropp. Det trengs bevisstgjøring med mye raushet og hjerterom i tider som disse. Trening av allsidighet for å mestre livet er å vite at alle deler påvirker hverandre - sinn og psyke og kropp. Erfaring viser at livspraksis gjør det mulig å samle oss og styrke en helhetlig opplevelse av egen identitet. Krysstrening fysisk, som psykisk fremelsker økt integritet.

Dagens nevroforskning bekrefter at vi kan påvirke og endre våre tanker, våre emosjonelle reaksjoner, og vår helse. Gjennom øvelse kan vi bevege oss fra mental støy til indre stillhet, og fra stagnasjon til sødmen av livsglede. Dette samsvarer med årtusener av erfaring i innen de esoteriske tradisjonene, hvor det har vært vanlig å jevnlig praktiserer bønn, meditasjon, yoga, mindfulness, fysisk og praktisk arbeid, alt som del av det spirituelle livet. Øvelse gjør mester. Fra opplevelse av å være splintret i fragmenter hvor vi tenker noe, sier noe helt annet, gjør noe tredje, og følelser flyter alle veier - så blir vi mer samlet. Det gir en opplevelse av å ha egen kjerne og være tilstede her-og-nå, på vondt og på godt.

De fleste av oss må fungere i en kompleks og krevende hverdag, midt i denne turbulente verden. Dette tilsier at vi trenger verdibevissthet og balanse, både i vårt indre liv, og særlig nå i hvordan realistisk leve i den ytre verden. Hva vi velger å gjøre og hvem vi velger å leve å med, vår gruppetilhørighet, kan få større betydning fremover. Det indre arbeidet trenger å fokusere tydeligere på hvordan være fleksibel i forhold til ytre forandringer, mens vi samtidig har en rimelig stabil følelse av hvem vi er. Vi trenger å lære mer om hvordan samtale, forstå, leve oss inn i andres synspunkter, og respektere hverandres forskjeller – globalt så vel som lokalt. Vi trenger å både lytte til, men også veilede yngre mennesker, som opplever verden annerledes enn voksne. Det er tid for å innse at vi ikke bare har rettigheter i vårt velferds samfunn, men en god del plikter for å bidra til at vi kan fortsette leve godt i vårt nordlige hjørne på kloden, men også for klodens skyld. Vi vet mye om hva som trengs gjøres for å bremse klimaendringene og leve bærekraftig. Tilsvarende har vi verktøyene som trengs for den indre personlige prosessen. Det er tid for å leve vår lære.

All indre prosess, som gir vedvarende virkning, er helhetlig og naturlig kreativ. Det innebærer at du engasjerer hele deg, kropp, følelsesliv, sinn og at du lærer hvordan finne veien gjennom dine tankelabyrinter til fersk, genuin refleksjon. Det blir rom for sjelen når vi faller mer på plass i oss selv.

Å velge å ha noen livspraksiser er en kreativ, livsbejaende vei til mer autentisitet og handlingskraft. Jeg er opptatt av at vi beveger oss fra terapi til trening for realisme og livsglede. Det gir mening og tilfredshet når du vet du har gjort ditt beste utfra den du er.  Vi blir medskapende med naturen i oss, og rundt oss som aktive aktører. Livet har alltid gitt oss bølger, og nå mer enn noensinne må vi lære oss å surfe på dem og takle tsunamier og dype dønninger. Livet er i seg selv kontinuerlig skapende transformasjon, i skiftende vær og vind. Vår personlige oppgave er å lære oss å navigere, følge naturkreftene og bruke dem best mulig. Mennesker er skapt for å takle utfordringer, være kreative, ikke ved å bare tenke på dem, men ved å leve gjennom dem.

Mitt tilbud til mennesker jeg jobber med inkluderer disse perspektivene. Din individuelle subjektive reise for å styrke ditt indre livs-kompass vil bli satt i en større kontekst av hva som skjer i verden. Bevisstgjøringen vil inkludere hvordan vi i det små kan våge å se og føle det som skjer i verden, mens vi trener på hvordan handle utfra den økte bevisstheten.

Blir det vanskelig – sansynligvis ja.

Kan vi unngå det – sansynligvis nei.

Kan vi bli aktive og skape mening, glede og verdi i livet underveis – utvilsomt!

Ta kontakt for timer.