Close
Pust forbinder bevissthet og kropp. Vil du nyte livet så pust! Oppmerksomhet på ditt åndedrett er en hovednøkkel til vitalitet, tilstedeværelse og livsglede.

PUST for Livet!

Det naturligste i verden er at kroppen puster av seg selv, og det vanskelige er å la den gjøre nettopp det. Tankespinnerier, fastlåste følelser, stress, og vondt i kroppen er så vanlig i vår livsstil at vi har glemt hva dette forteller oss om indre ubalanse. Vi holder igjen pusten mer enn vi lar den flyte. Med enkel oppmerksomhet på våre åndedrag kan vi imidlertid gjenvinne både livsrytme og indre ro.

Pusten forbinder bevissthet og kropp, den er både abstrakte og konkret. Du får mange gode virkninger av kontakt med egne åndedrag – det følger med både virkelighetskontakt og velvære. Sanselig nytelse er direkte forbundet med nærvær i pusten. (Tenk bare på hvordan du øker nytelsen i sex når du kobler på tilstedeværelse i pusten…). Årvåkenhet rundt pusten kan ikke annet enn å forankre deg i her-og-nå, for vi kan ikke puste verken for igår eller imorgen, men bare nå - her - i dag.

Men, å puste er å føle, og når vi puster lite eller urytmisk, prøver vi ubevisst å unngå vanskelig følelser. Vi bare tenker om dem, uten å kjenne virkningen av følelsene. Stress er en hovedfaktor, som stjeler tilgangen til vårt eget følelsesliv. Pustemangel skaper kamp /flukt respons i oss, og når vi er redde eller har angst puster vi både grunt og dårlig. På godt og vondt er pusten en kontinuerlig avspeiling av hvordan vi har det. Å gjenvinne mer flyt i ditt naturlige åndedrett vil derfor ha direkte innvirkning på frigjøring av ditt følelsesliv.

Med tilstedeværelse i og oppmerksomhet på pusten nuller du gradvis ut repetetive tankespinnerier, og du begynner å kjenne kroppslig fornemmelser. Du føler hva som rører seg emosjonelt, blir klar over hva som foregår mentalt, og oppfatter det mer subtile energetiske, som beveger seg i deg. Dette er å erfare helheten av deg selv i dens mangfold. Du gjenåpner et livsrom, som lever som en strøm i deg, for pusten forbinder alle ”dimensjonene” i deg.

Som en enkel (men ikke alltid lett) hverdagspraksis kan man stabilisere en god livsrytme og skape indre ro ved jevnlig å vie pusterytmen tid og oppmerksomhet. Ta en pustepause – gi deg selv et pusterom. Fokuset er å gjenvinne naturligheten i en friere pust - en hovednøkkel for å leve godt. Når vi står midt i livets viltre vindkast, og i vår tids voldsomme endringer trengs stabilitet og evne til å ”jorde seg”. I praksis betyr det å evne å puste i og med det som skjer. I senteret av en syklon er det et stille punkt. Dette er et presist bilde på hva vi gjør når vi søker vårt eget indre stormøye. Det gir et frirom midt i kaoset av alt som skjer rundt oss, og i våre egne tanker. Vi gjør dette fra innsiden, med oppmerksomhet på eget åndedrett. Instinktivt, når vi blir redde og overveldet, er at vi puster raskt, grunt og nærmest slutter å puste, som en forberedelse til å kjempe eller flykte. Det vi trenger er å hjelpe oss selv med en motkraft, medisinen er å sakne pusten og forlenge utpusten, dvs bruke litt lengre tid på å puste ut. Kroppen tar seg tilstrekkelig innpust fordi den tror den skal løpe, så O2 er det nok av, men antidoten er å puste ut overskuddet av oksygen, som vi ikke trenger, for det er ikke noe å stikke av fra. Det vi føler skjer inni oss, skjer ikke med oss, påført av ytre krefter, som vi gjerne tror. Medisinen er å roe hele bevegelsen i brystkasse og mage for slippe ut det, som ellers kan utvikle seg til hyperventilering og eskalering av en historie vi forteller oss selv inni hodene våre. Vi gir rom for å være tilstede i angsten, mens vi nærmest er trygge foreldre for oss selv som sier ”så, så…”.

Det er mer enn legitim grunn til å bli redd i krisene verden står i, faktisk er det en sunn vekker. Men, å handle på redsel er å bidra til kaos, bli del av stormen og rives med i syklonene. Det trengs en motpol – at vi i rimelig grad kan tåle, puste og finne et stille sted på innsiden så vi kan se noe annet og gjøre noe annet enn å selv bli dratt med i malstrømmen.

Vil du lære mer? Ta kontakt for timer.