Close
Sjelen har sine egne behov. Den trenger å være hel, den drives til å søke balanse. Hvordan har din sjel det om dagen?

SJELENS behov

Sjelen har sine egne behov. Den trenger å være hel, den drives til å søke balanse. Naturens og universets lovmessigheter er dens hjemmebane. Det gjelder både innenfra og utenfor også oss. Hvordan har din sjel det om dagen?

Om du ikke har tenkt på det på den måten, så har faktisk sjelen sine egne behov. På ingen måte ulikt kroppen, som trenger sunn mat og bevegelse for å fungere optimalt, sinnet som er konstruert for ferske refleksjoner (ikke bare repetisjon), eller følelser som trenger å sirkulere ( så det ikke blir dødt vann, som i et innelukket tjern). Slik har sjelen sine egne behov.

Helhet i balanse

Sjelen drives av behov for balanse og harmoni. Kontinuerlig vil den varsle fra innsiden når du beveger deg vekk fra ditt indre kompass, kontinuerlig vil den bevege deg energetisk, fysisk og psykisk for å gjenskape sunnhet, helhet og indre harmoni. Sjelen trenger å være hel. Sjelen har behov for klarhet, den gir oss indre «instruksjoner» gjennom vår intuisjon. Men, for mye selvopptatt grums, gamle historier og illusjoner om hvordan ting burde være istedenfor hvordan de faktisk er, gjør det vanskeligere for oss å skille og skjelne. Det tåkelegger så vi ikke merker impulser eller budskap innenfra. Sjelen trenger at vi tenker oss om, at vi reflekterer over hvem vi er, våre tanker, ord og handlinger. At vi tenker før vi sier noe eller handler. Refleksjon og egen observasjon, er grunnlaget for å kunne stå til ansvar overfor oss selv, ta ansvar for den vi er, og ha et ærlig, åpent forhold til det større i oss. Sjelen trenger at vi har et indre liv i kontemplasjon, bønn og meditasjon. Selv intensjonen om å vende oppmerksomheten innover, for å inkludere alt det du ikke ser, er å skape et indre rom. Der kan du «lytte-fornemme», føle og vite noe mer enn alt som fyller din hverdagsbevissthet. Det er et «sted» for å være mottagelig for indre inspirasjon, instinkter og dyp intelligens, som vi alle er forbundet til.

Naturlover

Lovmessighetene som rår i universet, inklusiv på vår lille klode, er felles for alt og alle. Som tyngdekraften, eller fysikkens lov om at ingen energi blir borte, bare omdannet til noe annet. Eller erfaringen at når vi blander to farger så skjer det samme om og om igjen, det er ikke en subjektiv regel, den er universell. Hjernen fungerer etter sine lovmessigheter, de oppdages og kartlegges, og nedfelles i kunnskapen vi kaller nevrologi. Alle kroppens organer henger sammen i gjensidig samspill, lærer biologien oss. Årstider med vekst og død er ikke tilfeldig, men syklisk iht underliggende dynamikker, som naturen styrer. Geometriens lover kan vi se like klart i et barns hårverv, som i strukturen i en tyfon. Ingen er hevet over eller står utenfor disse lovmessighetene. De rår om vi vil tilpasse oss eller ikke, våre valg er om vi leve i pakt med dem. Vi er alle del av den samme helheten. På fransk har de et godt uttrykk «trouver sa place juste», om å finne sin rettmessige plass i det store bildet av vår eksistens - og oppføre oss deretter.

Sjelens spørsmål til deg:

Fra tid til annen er det sunt å skifte ståsted og perspektiv, så hvis du skulle se deg selv med en utvidet bevissthet:
Hvordan ser du verden?
Hvordan ser verden ut når du ser den innenfra?
Hva styrer deg, og hva styrer du?
Tviler du på deg selv, hva er du redd for?
Hva vil du bruke din begrensete tid og krefter på i dette dyrebare livet?
Hva vil du investere i, i livet ditt?
Hva gir du idag din tid krefter, energi og oppmerksomhet til?
Hva tror du på og hva har du tillit til i livet?
Hva vil det si for deg å være hel?
Hva er du forbundet til?
Hva trenger du for å bli hel?
Hvordan finner du balanse?
Og,
Hvordan har sjelen din det nå?

Dette er ikke hverdagsspørsmål knyttet til ukens handleliste, men den typen man tar gode pauser for å kjenne etter. Det er å sjekke inn hvilke verdier man lever utifra i forhold til hvordan man faktisk lever. Som en rydde gjennomgang fra loft til kjeller - hva tar du med deg videre og hva gir du slipp på? Hvor står du, og på hvilken grunn? Verden er i forrykende endring, hvor mye føles som det er fullstendig utenfor vår kontroll. Derfor er det livsnødvendig å være bevisst hva ditt indre kompass orienterer seg etter.

Livspraksis

Frie valg, som for tiden er begrenset i den ytre verden, skjer kun når du kjenner hele deg. Mange av oss reagerer dels emosjonelt ute av proporsjon og dels basert på gamle historier fra barndom. Det er ikke først og fremst et problem at vi har «dårlige sider» er vanskeligheter pga situasjoner tidligere i livet - det er hvordan du vil forholde deg til det og velge å respondere, som er fokuset. Det er sjelens utgangspunkt og fordrer livspraksis med de mange små skrittene.

Det krever mye dedikasjon og være såpass våken at du griper deg selv i «gjerningsøyeblikket» (helst før ord faller ut av munnen på deg) og sjekker inn om det du skal si er Sant eller løgn. Det dreier seg ikke om å bli skinnhelig eller ufeilbarlig, men når vi ser våre feil, og bommer opptil flere ganger, så må vi eie det. Eierskapet har lite verdi om vi ikke følger opp med å endre adferd, og at vi velger å være sannere. For det øyeblikket du er bevisst er du ansvarlig.

Å leve sin Lære, dvs det som er sant (ikke din subjektive versjon), er en spirituell praksis som krever mye av din oppmerksomhet i din våkne tid, for det flest av hverdagene og der og da vi lever. De daglige møtene med de rundt oss, arbeid vi må gjøre for å tjene til livets opphold og oppgavene vi har for holde våre hjem i rimelig stand - alt det alminnelige er vår praksis.

Du er ikke den eneste

Koronaen stenger oss inne og vi er ganske avskåret annet enn via en skjerm, bortsett fra kontakt med noen få utvalgte kohort medlemmer. Mange av oss opplever en alenehet og ensomhet vi ikke kjente før. Vi lever i en kultur, som har oppdratt oss til å tro at vi i våre individualitet er veldig viktig (og det er vi for oss selv). Men, alt dreier seg ikke om bare «meg». Vi har bommet ganske kraftig der. Ensomhet har allerede en stund ranget blant fem på topp på WHO s liste over våre livsstils sykdommer. Jeg mener det er fordi vi har glemt og gått fra at vi som enkeltmennesker også er del av en familie, et naboskap, forskjellige grupper, samfunnet og verden, for ikke å si naturen. Vi er blitt for selvopptatte, men ikke bevisste. Utvikling av en livsvei med integritet og sannhetssøken og trening i å snakke sant, er ikke bare for din egen komfort, din trøst, eller ditt behag og vinning - men fordi det er sant.Det er sjelens språk. «Det som er i en av oss er i alt og alle», for å si det med store ord. Bibelen sier det, men kanskje vel så viktig er det at Einstein sa det, slik vitenskapelig fagfelt bekrefter det. Vi opplever det på kroppen, da noe rusk i Kina plutselig gjorde at vi over natten nå går med maske og ikke kan styre vår sosiale adferd. Vi er i en omlegging fra 1960 tallets selvutvikling til det nye årtusenets sosiale utvikling. Et bevisst sosialt engasjement trenger et våkent sjelsliv.

Et nytt år står foran oss. Kan jeg bidra med å klargjøre din retning og noen valg for dette året så ta kontakt på christine@schjetlein.no