Close
Det er mulig å våge å være lykkelig - med litt årvåkenhet og øvelse

LETING etter LYSPUNKTER

LYKKEN ER... en evne med likhetstrekk til det Å NAVIGERE. Vi trenger noe godt å fokusere på i hverdager fylt av surrealistiske innstramninger, påbud og forbud, kompliserte korona forordninger og stakkato danser på gaten, som for å unngå onde onder. Engstelse for spøkelser i enhver forbipasserende er en ting, men å draes ned i malstrømmen av redsler er noe vi kan prøve å unngå. Å ha det godt i disse dager er ferskvare. Lykke virker fjernt, men godfølelsen er ingen fast endestasjon hvor vi kan gå av å bli. Det er en holdning, som ber om daglig oppmerksomhet og nennsom pleie. Kanskje nettopp trangere tider litt tvinger oss til å se etter lyspunkter, og bli bevisst hva som faktisk skaper glede og litt ro i sinnet.

LYKKE ER TILKNYTNING

Lykke er ikke fravær av ulykke. Vi er født søkende etter behag og glede, viser psykologisk forskning. Overraskende studiefunn viser at lykke stemningen stort sett holder seg på samme nivå ubetinget av om du har lite eller mye elendighet i livet ditt, de to fungerer på forskjellige skalaer. Studier viser at 40% av lykkefølelsen henger sammen med hvordan vi tenker og takler livet. Mindre elendighet betyr ikke mer glede i livet, bare mindre elendighet. Til gjengjeld liker vi gjennomgående dårlig å miste det vi har kjært i livet, vi er følsomme overfor alt som er negativt, fra ugreie kommentarer til tung kritikk, spesielt fra en partner. Det må fem gode kommentarer til for å veie opp en dårlig kommentar i nære relasjoner.

Lykke kan være så mangt, sier Nancy Etcoff, kognitiv forsker og professor ved Harvard Medical School, USA, men grunnleggende dreier det seg om sanselige gleder, moro, tilfredshet, lettelse, undring, ekstase, oppløftethet, takknemlighet, medlidenhet, tilfredshet, stolthet, stolthet over barna våre, og litt glede over andres lykke.

Vår tilknytning til og respons på naturen – på skjønnhet – er veldig viktig for oss, det har en rekreativ virkning, men grunnleggende er de fleste av våre gleder sosiale. Vi er mest lykkelige når vi glemmer oss selv i samspill med andre mennesker, om det er i sport, i oppdagelse og læring, eller i sex med en kjæreste m.m.. De fleste selvmord, viser studier av etterlattes brev, har en ting felles - ensomhet, sier Nancy Etcoff. Alene er vi generelt ikke lykkelige når vi forsøker å finne ut av oss selv. Forbindelse med andre og noe mer enn bare oss selv er medisinen.

LYKKENS TIDSPERSPEKTIV

Livet er en lang liste med fristelser, og vår lykke beror på vårt tidsperspektiv, hevder Philip Zimbardo, psykologiprofessor ved Stanford, USA, tidligere leder for amerikanske psykologers forening. Forskjellen er om vi er nåtids-orienterte eller fremtidsrettet.

Vi kan deles inn i tre kategorier:

  1. De som henger i minnene og tar valg ut fra tidligere erfaringer.
  2. De som lever i nuet og vil ha umiddelbar tilfredstillelse (fatalister el. kontrollfreaker).
  3. De som ser fremover og gjør antagelser om konsekvenser og det som vil komme (livsmål-orienterte eller transcendentalt rettede).

Den optimale fleksibiliteten mellom disse tidsperspektivene mener Zimbardo gir følgende ”oppskrift”: Vi trenger å være realistiske på tid og balansere perspektivene våre hvis vi vil være lykkelige.
  1. Ha mye positivitet i ditt syn på tidligere erfaringer.
  2. Moderat positivt syn på fremtiden.
  3. Lev med moderasjon i nutid.

Til forveksling ligner dette på grunnleggende buddhistiske filosofi – en gylden middelvei. Og, kjent universell visdom om å være tålmodig, eller i Karen Blixens ord – ha motet til å tåle, særlig i disse tider hvor vi venter på at pandemien skal gå over.

LYKKE ER MENING - med noe attåt

Et liv med hensikt og engasjement gir mening og mest tilfredshet. I sammenlignende studier av lykkelige og ulykkelige er det en hovedforskjell: De ekstremt ulykkelige er også ekstremt ensomme, mens de lykkelige er ekstremt sosiale, fremholder Phd Martin Seligman, grunnlegger av Positiv Psykologi.

Det finnes tre typer lykkelige liv:

  1. Det nytende livet
  2. Det gode liv.
  3. Det meningsfulle livet.

Spørmålet blir hvor mye tilfredstillelse gir hvert av disse livene? Hvilket er det ”beste livet”? Studiene viser at søken etter nytelse gir nærmest ingen økning av tilfredshet i livet! Mens søken etter mening gir tilfredshet. Et meningsfylt liv i kombinasjon med et liv med engasjement, det gode liv (som det nest viktigste), gir oss det optimale livet.

FANTENS LYKKE

Jeg ser det som en prosess for bevisstgjøring og utvikling av evnen til å leve med vanskeligheter – ikke som ofre, men som ”spiritual warriors”, for å bruke et godt new age-begrep. Det følger med en smule ydmykhet overfor oppgaven å mestre livet som modne mennesker - som voksne. Underveis hjelper du deg selv ved å finne dine grunnverdier, indre som ytre, helt ned til ditt forhold til penger. Det vil hjelpe deg å ta nye valg og utvikle kunsten å leve godt på mindre. Sjekk om fortidens holdninger har gått ut på dato, og front frykten for forandringer. Det gjør du dels ved å fortelle om det til andre, og ikke minst med finne nye fakta, alt fra bankens råd til dine ærlige følelser om hva som er viktig for deg. Forandringer er mulig å gjennomføre når du fornyer ditt fokus, og husker på at vi er mange i den felles båten, som strever med å takle utfordringene. Vi er vår beste støtte for hverandre, i felleskap og fortrolighet.

LIVSPRAKSIS for LYKKE - minner om å ta vare på kroppen

”Vi er lykkelige fordi det er vår (Buddha-)natur”. En av de siste bøkene hvor Dalai Lama utdyper sitt livscredo er i samarbeid med psykiateren Howard C. Cutler i ” Kunsten å være lykkelig, en håndbok i å leve”. ” Det å oppnå sann lykke kan kreve at du må forandre livssyn og måten å tenke på, og dette er ingen enkel sak”, sier Dalai Lama. "Det minner om å ta vare på kroppen".

På denne veien viser buddhistene til at mestring av de positive metodene, som meditasjon, bevirker at negativ adferd avtar. Gjennom øvelse kan vi bevare indre ro når det skjer noe opprørende. De negative virkningene på våre sinn flyter, som på overflaten av et hav uten å nå ned i dypet. Buddhismens grunnprinsipp er å kartlegge tanker, som skaper ulykke og dermed ansees som skadelig. Å dyrke tanker som skaper lykke ansees som ren fornuft. Et sunt menneske er per definisjon medfølende, varmt, og godhjertet åpen for sine medmennesker. Cutler viser til nevrologer, som har dokumentert at hjernen kan utvikle nye mønstre, faktisk lar seg forme og forandre ved at vi endrer koblingene, som respons på nye tanker og opplevelser. Indre forandring kan læres, og gradvis erstattes negative tanker med positive.

LYKKEN ER NAVIGASJONSKUNST

Ekte lykke er dypere sett ubetinget av andres respons. Lykken vi søker ligger i mer enn bare ” meg selv ”. Lykke er en iboende kvalitet ved livet - enkel og naturlig. Vi går i ring når vi utelukkende søker den i egen nytelse og fyller opp med forestillinger om alt jeg vil ha nå. Slik blir vi selvsentrerte, blinde for veven vi alle lever i med hverandre. Ulykkelige fordi vi tror vi er ensomme, mens det er vi selv, som ofte har skilt oss fra andre. Vi må våge lykken, ved å åpne for den selv, og underveis la en del misforståelser dø. Dette skaper et kvanteskift i deg med en utvidelse av dine perspektiv. Du ser deg selv i andre, og andre i deg selv – essensen av kjærlig vennlighet.

Lykken er å ha momentum, så du ikke stagnerer i villfarelsen om at det er et stoppested. Kunne bevege seg på en glidende skala mellom ulykkelig og lykkelig, hvor forskjellene blir som nyanser i et fargekart. Smaken er ”Same, same, but different”. Organiske overganger uten noen uten for skarpe skillelinjer.

Lykke er å våge å være sann, med deg selv og det som er av verdi for deg, og så langt du klarer i forhold til andre. Indre ro følger av å være tro mot ditt Selv, vel vitende om at man ikke alltid er like villig til det. (Det inkluderer nok en smule ydmykhet og raushet for egen litenhet og lathet). Dypest sett er det ditt andre anliggende i forhold til din sjel og etisk sans. Det er frigjørende å komme innenfra deg selv, fra visshet om at du gjør ditt beste og snakker sant, fordi du ønsker å være sann.

Lykke er å puste inn & ut. Tillate pulsen mellom utvikling og avvikling. Hvile i oppmerksomheten her og nå, mer enn i tankestrømmen, slik skaper vi pusterom mellom tankene, og finner mer fred på innsiden.

Lykke er å navigere utfra ditt indre kompass. Søke stormøyet for å stå gjennom kaos. Vi er alle deltagende og observerende i egne liv. Lykke ligger også i gleden i de små ting midt i det uoversiktlig, uforståelig i disse tider. Det er stillhet innenfor tanke-tsunamier, slik det er stille midt i en tyfon.

Trenger du litt støtte og sparring for å finne flere lyspunkter i høstmørket så ta kontakt på christine@schjetlein.no.

Les flere blogger på christineschjetlein.no