INTEGRERT KRYSSTRENING

KREATIVE KURSMETODER


KRYSSTRENING, Essensielt for din autentisitet

Hvordan kreativt favne hele deg og påvirke din egen utvikling ? Krysstrening gir en integrert bevisstgjøring, som inkluderer alle livsdimensjonene i deg. På kursene lærer vi med integrale krysstrenings metoder med hele oss - kropp, sinn, og sjel. Vi benytter flere dynamiske og unike tilnærminger for å oppnå best mulig helhetlig, integral effekt, som bringer deg "hjem" til egen, indre sentrering - til din essens. Dette er Livskunst - å gjenvinne den saftige følelsen av leve innenfra ut.


PRAKTISK FILOSOFI MED TERAPEUTISK VIRKNING

Forskning viser at praksis på ulike felt, med lek og læring, som integral krysstrening, gjensidig forsterker effekten innenfor den enkelte livsdimensjon. Hvert livsområde trenger sin egen livsfornyende metode, som indirekte høyner virkningen i de andre områdene. Alle metodene vi benytter på kursene er erfaringsbaserte, som setter sammen kjente elementer i nye sammenhenger. Tankegangen i integral krysstrening er en kreativ og praktisk filosofi, som bidrar til at du utvikler dine ulike kapasiteter, mentalt, åndelig, fysisk og emosjonelt. Kursene gir innføring i teori, som gir deg nødvendig og meningsfull kontekst for krysstrenings øvelsene. Men, først og fremst er det i din egen villighet og utprøving av de integrale og kreative metodene at endringsprosessene settes igang, og virkelig integreres. Du både kartlegger og påvirker helhetlig den du potensielt er. Du blir medskapende i eget liv.
INTEGRERT KRYSSTRENING SOM LIVSPRAKSIS

1) Kroppen - du gjenfinner ditt kreative kroppsspråk gjennom fri bevegelse, som er grunnleggende for helhetlig helse.

2) Følelseslivet - ditt mangfold av emosjoner får rikelig med muligheter for uttrykk, og du finner din balanse gjennom ærlighet.

3)Sinnet - får dekket sitt behov for å forstå mentalt, og du formidler deg både verbalt og skiftelig, slik at du gjenvinner klarhet i egne tanker ( og en friere fantasi :) )

4) Energiarbeid- evnen til å oppfatte de subtile aspektene av livet trenes opp og vekker din kloke intuisjon til live.

5) Sjelelig- din stille, indre lytting er en naturlig del av vår eksistens, som du gjenoppdager i pusteøvelser, mindfulness og meditasjon. En smak av oppvåkning til livets spirituelle og skapende dimensjon.

Forskjellige integrale krysstrenings metoder fordyper din opplevelse av hvem du er på en følsom måte. Christine A. Schjetlein er opptatt av å nære frem din motivasjon til å ha en livspraksis, som del av din hverdag. Vinningen av de integrale krysstrenings metodene kommer med jevn bruk som skaper vedvarende kreativ virkning.

Alle øvelsene og praksisene vi benytter i integral krysstrening både åpner for og styrker det som er ekte og skapende i deg. Gruppearbeidet er nært, varmt og dyptgripende. Her får alle støtte som styrker en, som ingen kan oppnå alene. Sammen skaper vi et rom av trygghet og respekt.

FRIGJØRING

Genuin forløsning og fordypelse involverer alltid helheten av kropp, følelser, tanker og det dypere åndelige i oss, underveis til rikdommen av indre frihet.

Kursmetodene i integral krysstrening bidrar til din Personlige Transformasjon. Vi danser og beveger oss utfra praksisen 5 Rythms / 5 Rytmer. Pennen får løpe fritt i din egen bok for kreativ skriving.Mindfulnessgjør deg årvåken til livets mange detaljer i økt tilstedeværelse.Pust forbinder deg fra hode til tær i livgivende sirkulasjon av livskraft. Energiarbeid minner deg om at det er adskillig mer mellom himmel og jord enn dine vante tanker om virkeligheten.Meditasjon gir deg etterlengtet indre fred.

Du øker ditt skapende engasjement i eget liv.