5 Rythms (tm) / 5 rytmer (tm)

"YOU ARE HOW YOU MOVE", Gabrielle Roth

Bevegelse er en grunnleggende, oftest undervurdert i vårt menneskelige uttrykk. I øvelser fra 5 Rhythmstmpraksisen kan bevisst bevegelse påvirke oss på måter hverken ord eller tanker kan. Eneste forutsetning er en kropp som puster, et hjerte som slår og et nysgjerrig sinn. I 5 Rhythms (tm)møter du opp i og med deg selv på gulvet. Med en lyttende holdning til kroppens fornemmelser, hengir du deg til rytmene i musikken . Vi er alle født til å bevege oss. Helt naturlig vil kroppen uttrykke seg i sitt eget språk - bevegelse. Ingenting skal presteres i 5 Rytmer (tm) /5 Rythms (tm).

Sjelen er en danser som uanstrengt beveger seg med øyeblikkets energi.

Å bevege seg fritt er universelt og katalyserer psyke og kropp. Når vi danser rytmene i 5 Rhythmstm.på kursene, gir du deg selv mulighet for bevegelse i vårt menneskelige mangfoldet av uttrykk som - uro, konflikt, undring, livsglede, overgivelse, lekenhet, dialog og felleskap og ren pur bevegelsesglede. Alle fem rytmene i 5 Rhythmstmpraksisen er jordnære, liketil måter for å plante oss midt i øyeblikket og slippe løs danseren i oss .

"You are how you move," pleide Gabrielle Roth, grunnlegger av The Moving Center School, USA å si. 5 Rhythmstm.er øyeblikkets dans, meditasjon i bevegelse og en intens treningsform. På en enkel, kraftfull og kroppslig måte får du være nærværende i deg selv, og sammen med andre. Alle uansett alder, størrelse eller fysisk kapasitet kan praktisere. Det er ingen trinn å følge i 5Rytmer/ 5 Rhythmstm, ingen koreografi å lære, ingen måte å gjøre noe feil.
"THE 5 RHYTHMS ARE STATES OF BEING", G. Roth

Vi beveger oss kvalitativt gjennom forskjellige stemningsrom. Gabrielle Roth pleide å si "The 5 Rhythms are states of being".:

Flytende- sirkulerende, inadvendt, ofte forbundet med frykt & mot, noe feminint og værens-aktig rommende, favnende, duvende, mykt i kontinuerlig bevegelse, og grunnleggende en "jordet", saktere rytme.

Stakkatosom følger er heftig, ildfull, lidenskapelig, uttrykksfull, klar og tydelig, knyttet til sinne & tilgivelse , en mer maskulin rytme forbundet med hjertets kjærlighetskraft.

Kaos den tredje rytmen, er den mest kraftfulle og rommer intensitet & villskap & væren & uttrykk & overgivelse & vann & sorg & forløsning & Selvet & ungdommelighet & sinnets tomhet & indre Styrke.

Lyriskfølger med lekenhet og uanstrengthet. Som når en bølge i havet bryter på topp forvandles den til skum og luftige krumspring. I 5 Rhythmstm.praksisen forbindes denne rytmen med originalitet, glede, takknemlighet, fleksibilitet, kreativitet, og en modenhet, som bare kan komme når du har gitt alt ut, og ikke lenger er opptatt av hva andre synes eller at du må være på en bestemt måte.

"Bølgen" av de fem rytmene i 5 Rhythmstmtoner ut og glir innover i Stillhet, den siste av rytmene i denne praksisen, - en fredfylt tomhet, åpenhet, stille sødme, empati, kjærlighet, forbindelse, paradoksenes muligheter og mystikk - ren healing kraft. Dette er pustens dans, åndens meditasjon.OPEN FLOOR

I seg selv er ikke 5 Rhythms(tm) noen behandling, men i sin doktoravhandling viser Phd Andrea Juhan, psykolog, tidligere lærer ved The Moving Center School, nå leder av OpenFloor , hvordan 5 Rytmer som bevegelsespraksis kan brukes med terapeutiske virkning. Gjennom kropp, pust og bevegelse kan vi oppdage, gå inn i, avdekke, gjennomleve og forløse emosjonelt " frossen" historie. Rytmene gir oss musikalske landskap å bevege oss i, som støtter denne utviklingen og avviklingen av alt som hindrer oss å være fleksible, skjerpet og med dyp følelse av velvære - her og nå.

5 Rythms(tm) er en unik "energi-boost" for livsglede og kunsten å LEVE din sanneste versjon av deg Selv.