Kreativ skriving

SKRIV DEG KREATIV


"Hvorfor være kreativ? Hvorfor ikke?", sier forfatteren Elisabeth Gilbert.

Kreativ Skriving er en engasjerende og leken måte å lokke ut indre strømninger fra din bevissthet, der så vel kaos & kraft, som drømmer & lengsler bor. Vi bruker pen og papir, praksisen er fysisk, vi skriver med hele oss. De kreative skriveøvelsene dekker en ubegrenset bredde av innfallsvinkler i form av skrivepakker, hurtigskriving, brev, øyeblikkets ord, realistisk observasjonskunst, poesi på sytten ord, ønskelister for livet, loggføring av dagen, eksistensielle temafokus, odde spørsmål, og andre overraskende oppgaver.

Du tillater deg å være seketær for ditt indre liv. Et kreativt fellestrekk for skriveøvelsene er invitasjonen til mangfoldet av stemmer og synspunkter til å melde seg på arket. Vi lurer deg forbi din vanlige labbingen rundt i tankelabyrintene og potensielle skrivesperrer.
Å SKRIVE ER FOR ALLE

Kreativitet er livsnødvendig, like naturlig som at livet er en kontinuerlig skapelsesprosess og du er medskapende. Pedagogen Sir Ken Robinson, yndet foredragsholder på TED, varsler om farene for oss alle ved å ikke leve våre kreative sider. Forfattere og profesjonelle har ikke monopol på å skrive. I mange kreative former frigjør skriving potensialer, som kanskje har ligget sovende siden dine lekedager i barndommen. Penn i aktivitet er en måte å komme deg ut av hodet og inn i hånden, ned fra tankenes pidestall og ut på papiret. I kreativ skriving kan du si det du mener usensurert (uten å skade noen) - fra selvmedlidende sipping til gnistrende innsikter. Skriveboken er din frihets sone, en trygg havn du kan ta med deg overalt. Den er ditt personlige skapende rom hvor du skriver ærlig, rått, sårbart og ømt. En personlig uroens bok like mye som en hellig oase for ditt kreative liv.

"MORNING PAGES"

Ingen har noen i sitt liv som alltid klar for å lytte til deg, men en A4 kladdebok kan bli ditt tilfluksted og din spesielle arena hvor du daglige (på 3 sider eller mer) lar pennen skrible ivei uten tanke for gramatikk eller regler, bare villig til å formidle alt som strømmer gjennom deg og oppdage perler blant poteter. Daglige Sider (det er ikke alltid man har tid om morgenen…) er en praksis for livet - en kontinuerlig dialog med deg selv fra innerst til ytterst. Du noterer ikke for noen, det er ingen rapport, referat, eller noe rasjonelt i rigide oppramsinger. Understrømmer av det som beveger seg gjennom din bevissthet finner veien til sidene, forbi alle strategiske spill i ditt sinn . I begynnelsen er det å gi deg selv mulighet for indre utrenskning av det som har hopet seg opp, som å stake opp gamle rustne rør. Etterhvert kan du skimte det som kommer gjennom av små funderinger, kreative visjoner, eksistensielle. Pionerer innen feltet kreativ skriving er forfatterne Natalie Goldberg, Julia Cameron, og her hjemme min tidlidger kollega, forfatter Kjersti Wold."CREATIVE DATE"

Kreativ skriving handler ikke så mye om skriving, som det dreier seg om forløsning av ditt potensiale - din naturlige, iboende skaperkraft. Du åpenbarer en overflod av livsglede som penger ikke kan kjøpe, en annen og kreativ rikdom, som kommer med din villighet til å nedtegne fra det du erkjenner i og rundt deg. Hverdagens vante tralter stjeler tid og tilstedeværelse, derfor fungerer det overraskende kreativt og ta med deg skrivingen for eksempel til uvante steder - på kafe, togstasjon, i køer eller til lunsjtid på kontoret. En kreativ date med deg selv er virkelig trekke deg ut av kjente komfortsoner - ta deg selv med på sirkus, en didjeridoo konsert, et vekkelsesmøte, en sær utstilling, et annerledes lørdags foredrag, en togtur til nabo byen ved kysten, eller en ettermiddag bare for deg i botanisk hage etterfulgt av middag for en - All-ene. "Creative date" konseptet er å gi deg selv rom for nyoppdagelser, indre og ytre, ro nok til å våkne til livet utenfor det vante, raushet nok for deg selv til å huske at du er et levende skapende menneske, forholder deg nysgjerrig til alt fra fakta til fantasier. Kreativ skriving er en mulighet for ny spiring fra sjelen.

DIN STEMME

Dedikasjon til kreativ skriving er å ta din egen stemme på alvor. Er du nysgjerrig på hvem du er, lengter du etter å finne ut hva som bor av skapende krefter i deg og hvordan du vil forme ditt liv, så skriv du deg ut på papiret ! Gjennom kreativ skriving vil du oppdage at du er mer enn du trodde, tenker og føler dypere enn du var klar over, kjenner på spennende kompleksitet du kanskje ikke ante - din stemme begynner å snakke til deg. Med praksis melder etter hvert din dypere klokskap seg på sidene i din bok, og da blir det givende å lytte til hva din egen skaperkraft har å si deg!