Mindfullness

INDRE ARBEID ER ALLTID MED MINDFULNESS

Mye psykologisk og nevrologisk forskning gjort på mindfulness de senere år viser at vedvarende mindfulness praksis styrker din evne til stressmestring, øker livskvalitet, skaper indre ro, og er til hjelp ved depresjon, angst og smerter. I mindfulness øvelser lærer du kreative måter å mestre sinnet ditt, det gir selvinnsikt bortenfor vante tankestrategier. Du lærer å mestre det som foregår i hodet ditt så du ikke lenger er offer for enhver tanke som slår deg, men blir den som bestemmer hva du tenker på, og hva som får din oppmerksomhet - du blir medskapende med det som foregår inni deg.

OPPMERKSOMT NÆRVÆR

Det engelske ordet "mindful" betyr tilstedeværelse, oppmerksomt nærvær, med kvaliteter av varme og vennlighet. Denne kapasiteten er et indre vitne med en empatisk holdningen - en vennlig nøytralitet. Mindfulness er bortenfor verdivurderinger og fordommer. Din evne til å ta inn virkeligheten, som den er kommer i forgrunnen, når du lærer å la vante tankespinnerier trekke seg tilbake. Mindfulness - din evne til å være oppmerksom,tilstede med nærværenhet er et helt essensielt element i all egenutvikling.

Som metode kan mindfulness trenes opp og bli en kapasitet, som frigjør deg fra inngrodde vaner med å katagorisere alt i "liker / liker-ikke" . Tilstanden av å være "mindful" er en våken, dog hvilende opplevelse av å være i nået, uten behov for å ta parti i indre eller ytre konflikter, men med en økt evne til med mindfulness å favne flere sider samtidig i aktuelle situasjoner.

MINDFULNESS ØVELSER I HVERDAGEN

Hvordan oppleve hverdagens rutiner helt-og-fullt? Vi lever såpass mye på autogir at sansynligheten for å få med seg at høsten er i anmarsj eller vårens første løvetann har strukket seg ved postkassen - er dessverre små. Med en litt leken og kreativ tilnærming til mindfulness, som livspraksis i det daglige, kan du prøve deg på å faktisk oppleve hvordan du smører barnas matpakke, mens du står og kjenner føttene på gulvet ved kjøkkenbenken. Med trening i å være mindful, utvider du din oppmerksomhet i livet i smått og stort, du utvider hele livspaletten av opplevelser. Du ganske enkelt får med deg mangfoldet og nyansene av det som skjer i dagene dine.

Mindfulness kan utvikle seg til en følelse av et stillere sted inni deg, som stormøyet midt i syklonen av alle livets hendelser. Det forenkler ditt forhold til kakofonien, og beriker din evne til å glede deg over livets sjøgang.

Oppdag 3 nye ting i hverdagen. Sinnet blir lett sløvet av vaner så utfordre gjerne deg selv med mindfulness til å oppdage tre nye ting hver dag, for eksempel på vei til jobb, hos kollegene dine, i været eller din egen væren. Mulighetene er endeløse. Du skjerper din tilstedeværelse på en mindful måte ved å se etter noe utenfor din kjente komfortsone.


Meditasjon

DITT EGET INDRE STILLE ROM

Meditasjon er en tilstand som inntreffer når du evner å stilne tanker, følelser og kropp såpass at alle inntrykk trekker seg inn i bakgrunnen, og ditt "indre stille rom" kommer i forgrunnen av din oppmerksomhet. Denne meditative tilstanden er beskrevet i poetiske og presise detaljer i alle visdomstradisjoner. Språket er forskjellig,

MEDITASJONSPRAKSIS FORANDRER OSS

På kurs lærer du noen grunnteknikker for å øve på meditasjon, som du kan bruke hjemme. Som del av opptreningen i indre arbeid lærer vi å skille og skjelne mellom de forskjellige tilstandene av bevissthet - våken dags bevissthet, grader av underbevissthet, drømmer, transe, fordypning og utvidelse i meditasjon. Bevissthetstilstandene kartlegges og forstås på sine egne premisser og vi lærer å bevege oss inn og ut av dem. Det er viktig med en grunnleggende avklaring av forskjellene på bevissthetsdimensjonene, som gjør at du kan skille psykens mange krumspring, fra ditt indre roms meditative stillhet, som er inngangen til fordypelse i det åndelige. Meditasjons praksis kan forandre våre oppfatninger av eksistens. Når vi evner å roe personlighetens mange stemmer og aktiviteter blir det rom for det sjelelige. Meditasjon er skaper balanse mellom vår ytre og indre verden.

UTVIDET BEVISSTHET

Meditasjon misforståes ofte ( om enn på en nyttig måte) som en avspennings metode for å få det godt. Både mindfulness øvelser og meditasjonspraksiser har denne bieffekten, som en behagelig bonus. I seg selv er imidlertid meditasjon en kvalitativ tilstand av utvidet bevissthet, som rommer langt mer enn hverdagsdimensjonene og vår vanlige bevissthet. Der kan vi finne høyintensiv, ubetinget kreativ Livskraft som blir oss gitt fra kilder det er vanskelig å benevne i et rasjonelt språk. Meditasjon er ikke tenkning. Tanker om hva det måtte være er ikke tilstanden i seg selv - den kan kunn erfares, og den stabiliserer seg over tid gjennom vedvarende praksis. Den rene oppmerksomheten er tom og fylt i ett.

I dag kan erfarne meditasjonspraktiserende henvise til vestlig hjerneforskning, som bekrefter dybden av hva den meditative tilstand impliserer, som visdoms tradisjoner i både vest og øst har hevdet i noen årtusener.