Personlig transformasjon

PARADOKSER ER PORTER TIL DINE POTENSIALER

Personlig Transformasjon fødes, i en skapende prosess, ut av spenningsfeltet mellom krefter som vil fremover og motkrefter som holder igjen. Der finner vi en tredje kraft, en holdning, som er villig til romslig og raust å favne motsetningene. I de tøffeste periodene av livet kan vi komme til å oppdage at paradoksene er nettopp portene vi søker inn til våre potensialer.

Hodet med sine travle, men tross alt stortsett bare repetetive tanker, takler dårlig paradokser, mens hjerte- og magefølelsen til gjengjeld vet noe om at det finnes en kreativ vei gjennom uføret.

DET MILDE MOTET

I Christine A. Schjetleins erfaring gjennom mange år opplever hun at Aktiv Aksept av de tilsynelatende motsetningene setter i gang endringsprosseser, som fornyende transformerer deg i din personlighet. Det finnes nesten alltid en tredje "stemme", en annen livs bejaende holdning, som kan følebegge sider, men står utenfor konflikten. Denne tredje kreative holdningen, inviterer deg til å lytte til begge parter i din indre konflikt.

Vi er ikke bare våre høyløftige idealer og visjoner, ei heller bare vår inadvendte skjørhet og frykt - vi er minst begge disse sidene og mer, og trenger sårt å kunne søke til et "sted" i oss, som vi vet tåler å favne paradoksene uten å velge side, når begge bærer noe sannhet i seg. Det ligger frihet å venter på deg når du med Varme og Vennlighet våger å la deg transformeres, dypt og personlig. Den indre Varmen er realistisk & rå , like mye som den er myk, som Modig Mildhet.


KONSENSUSKRAFTEN

"Problemet er aldri motkraften eller motstanden" i personlig transformative prosesser, sier bla. Phd Cynthia Bourgeault, som har utviklet en kreativ metode, som støtter det Christine A. Schjetlein selv har jobbet seg frem til gjennom mangeårig snubling, læring og egenerfaring.

"Begge stemmene er nødvendige for transformasjon, og må være der for at den forsonende stemmen kan tre frem, ut av motsetningene - som veiviseren", sier C. Bourgeault. Denne KonsensusKraftener en funksjon av motsetningene, den smelter ned konflikten mellom de indre personlige "stemmene", som ikke vil "s nakke" sammen. Konsensuskraften presenterer noe nytt og unikt ( ofte overraskende, men gjenkjennelig) som peker i retningen av det fjerde - en kreativ løsningen på dilemmaet.
VILLIGHET TIL "Å DANSE"

Villighet til å lytte til alle parter i dine indre kamper er en intens måte å si "J A" til det som er på gang, og den realistiske positiviteten setter igang bevegelse irommet mellomkreftene inni i deg. Vi gir litt slipp på vår trange selvhøytidlighet og tar oss selv godt på alvor med hjertets større villighet. Det skapes en "dans", og i denne forbindelsen transformeres alle parter. Der, i ditt indre personlige felt, forvandles motsetningene til noe nytt og unikt - en konsensus, en ny felles dans, med nyskapende trinn.

Alle kursene er bygget opp med fokus på kreativ PERSONLIG TRANSFORMASJON.


VENNLIG VARME, LOVING KINDNESS for deg selv midt i vanskelige indre konflikter, er i min erfaring det som skaper bevegelsen mellom "p artene", fordi du er villig til å ta inn det motsatte av det du føler du helst vil. Hjertets lidenskapelig dedikasjon til personlig transformasjon bærer oss gjennom tyngre tider. Varmen i hjertet er levende, nær, vekslende mellom mild og het. Kunsten er å finne overgangen fra lunken forsiktighet til lidenskapelig engasjement hvor forløsningen skjer - der transformasjonen endrer deg som person.Med fantasi, nysgjerrighet, humor og glede unngår du at indre transformasjons arbeid strander på selvhøytidlighetens alter.

Villigheten til å føle og vite om paradoksene uten å ta parti, er en utfordrende livsøvelse. Personlig transformasjon skjer med varme. Vennligheten i Loving Kindness er en innstilling av ubetinget åpenhet, romslighet, raushet med mye godhet for deg selv som står midt i indre konflikter. Den gir tilstrekkelig ro og rom for uroen som kjemper i deg. Phd Jack Kornfield, Buddhist og psykolog, kaller den villigheten som må til for personlig transformasjon for "Gentle Power". Utfordringen er å ha tillit til de skapende livskreftene, og bli værende i den indre "krigssonen" uten å reagere for å bli kvitt intensiteten eller smerten, men forbli nærmest fantasifullt aktiv i din holdning til det som kommer frem og transformerer din personlige situasjon. Måten du forholder deg er aktivt mottagende til følelser, tanker, stemmer, fornemmelser, som i utgangspunktet kan virke uforenlige, den vennige varmen lokker frem ærlig "dialog" ( og ikke sjelden litt humor) mellom disse. Personlig Transformasjon skjer når vi får alle "på nett". Til syvende og sist erfarer du din personlige transformasjon i din villighet til å våge å være det du lærer og leve utfra det du integrerer.

Hjertets Vennlige Varme er realistisk nok til å romme "Bitchen" like mye som "Buddha´n" i ossLIVSMESTRING

Erfaring viser at kreative livspraksiser gjør en forskjell for utnyttelsen av vårt potensiale. Særlig effektivt er allsidig trening på tvers av flere livsområder underveis i personlige transformasjons prosesser for et rikere liv. Dagens forskning bekrefter at vi kan påvirke og endre våre tanker, emosjonelle responser, vår helse og bevege oss fra støy til indre stillhet, fra stagnasjon til intens livsglede, gjennom praksis. Dette samsvarer med årtusener med erfaringene til munker og nonner som praktiserer jevnlig meditssjon, yoga, mindfulness og andre praksiser - øvelse gjør mester - vi transformeres personlig . De fleste av oss lever ikke tilbaketrukket i en ideell tilværelse, men må fungere i en kompleks og krevende hverdag i en turbulent verden. Dette tilsier at vi trenger oppløftende, fornyende trening, innen alle våre livsdimensjoner - kropp, sinn, følelser, og sjel. Vi trenger bevissthet og balanse både i vårt indre liv, og i hvordan leve vår lære og kunne være mer leken i livets mange bølger.

Rasjonell logikk sorterer det vi skjønner, som en god sekretær for våre praksis erfaringer. Men, forståelse alene forløser ingenting, vi kan ikke tenke oss til tilstedeværelse eller skjønne meditasjonens virkning uten å utforske det med hele oss i kropp, følelser og det mer subtile i oss

All indre prosess, som gir Vedvarende Virkning, er derfor helhetlig og kreativ, det inkluderer engasjement i dine fysiske fornemmelser og kroppens språk i bevegelse; ditt følelsesliv - emosjonenes mange mønstre og brede spekter av uttrykk; sinnets strukturer og veien gjennom tankelabyrinter til fersk refleksjon; samt sjelens klarhet, som trer frem når vi samler oss og faller på plass innover i oss selv.

Livspraksis er en kreativ vei til autentisitet, vi beveger oss fra terapi til trening for livsglede. Når vi evner å følge de iboende transformasjonene som hele tiden skjer inni oss gjenfinner vi våre personlige plasser i helheten. Vi blir medskapende med naturen i oss og rundt oss som aktive aktører. Livet gir oss bølger, vi lærer oss å surfe på dem og takle kraftige høye vann masser, like godt som forsiktig småskvulp og dype dønninger. Livet er i seg selv kontinuerlig skapende transformasjon, i skiftende vær og vind. Vår personlige oppgave er å lære oss å navigere med naturkreftene og utnytte dem best mulig - om det er i indre personlige transformative prosesser eller ytre utfordringer. Vi er skapt for å takle utfordringer, være kreative, ikke ved å bare tenke om dem, men ved å leve gjennom dem.

Personlig Transformasjon er Helhetlig Bevisstgjøring. Vi trenger bare å synke inn og oppdage de naturlige kreative dynamikkene og lovmessighetene som finnes i kroppens, følelsenes, sinnets og sjelens landskap.