Pust

PUST FORBINDER BEVISSTHET OG KROPP

Oppmerksomhet på ditt åndedrett er en hovednøkkel til vitalitet, derfor er pust et viktig element på alle kurs. Pusten forbinder bevissthet og kropp, den er både abstrakte og konkret. Både virkelighetskontakt og velvære følger av god kontakt med egne åndedrag. Sanselig nytelse har sin naturlige inngangsport via nærvær i pusten. Årvåkenhet rundt pusten kan ikke annet enn å forankre deg i her-og-nå, for vi kan ikke puste verken for i går eller i morgen - bare nå - her - i dag.

Men, å puste er å føle, og når vi ikke puster fullt ut, prøver vi ubevisst å unngå vanskelig følelser. Vi bare tenker om dem uten å kjenne dem lengre. Stress er en hovedfaktor som stjeler tilgangen til vårt eget følelsesliv. Pustemangel skaper kamp /flukt respons i oss, og når vi er redde eller har angst puster vi både grunt og dårlig. På godt og vondt er pusten en kontinuerlig avspeiling av hvordan vi har det. Grunnleggende frigøring av ditt naturlige åndedrett vil derfor ha direkte innvirkning på frigjøring av ditt følelsesliv.

Med tilstedeværelse og oppmerksomhet i pusten nuller du gradvis ut repetetive tankespinnerier, du kjenner kroppslig fornemmelser og hva du føler emosjonelt, blir klar over hva som foregår mentalt, og oppfatter det mer subtile energetiske som rører seg i deg. Dette er å erfare helheten av deg selv, i dens mangfold. Du gjenåpner et livsrom, som er kontinuerlig kreativt skapende i deg, for pusten forbinder alle dimensjonene i deg.

HOLOTROPISK , AVSPENNING m.fl.

Metodene vi bruker på kurs knyttet til pust rangerer fra kraftig aktiverende ( Holotropisk), sensitivt observerende ( energiarbeid), avspenning og avslapning (bodyskanning m.m.) til fokus på tømming av tanker for indre ro og stillhet (mindfulness og meditasjon). Du får undervisning i pusteøvelser som du kan gjøre til en del av din livspraksis, for å stabilisere en god livsrytme og indre ro. Fokuset er å gjenvinne naturligheten i en friere pust - en hovednøkkel til å leve som livskunstner.


PUSTEPAUSE - GI DEG SELV PUSTEROM

En enkel øvelse for oppmerksomhet på pust:

1. Finn en god sittestilling, rimelig rett i ryggen.

2. Legg merke til kroppen din fra hodet til føtter.

3. Samle oppmerksomheten på pusten, som den er, uten å skulle forandre noe.

4. Ha litt ekstra oppmerksomhet på utpust.

5. Kjenn virkningen av 7 - 10 minutter pustepause...
Energiarbeid

DITT ENERGIFELT - EN SUBTIL LIVSDIMENSJON

Vi gjennomstrømmes av og er omgitt av energi i mange former, som ikke bare østlige visdomstradisjoner sier opprettholder alt liv, men som også vestlig vitenskap begynner å inkludere i sin oppfatning av hva liv er. Arbeid med energi inngår som en av de integrale krysstrenings metodene på kurs. Vi vektlegger opptrening i å "skru på din indre radio " for å kunne ta inn bølgelengdene hvor du oppfatter subtile energi i underliggende dimensjoner av livet.

Energi-dimensjonen er sentral i vår eksistens og vi trenger å kunne oppfatte denne siden av livet for virkelig fyldestgjørende å forstå oss selv. Skal vi snakke om dypere helhets bevissthet må vi kunne kartlegge de subtile energetiske aspektene. Arbeid med energi innebærer å forfine og skjerpe vår evne til intuitivt å fornemme subtile sfærer. Når vi lærer å kartlegge kan vi også påvirke. Med energi øvelser bidrar vi til å bevisstgjøre og øke sirkulasjon i hele vårt eksistensielle felt. Påvirkningen skjer samtidig fysiske, psykiske og energetisk.


HEALING

Når din sensitivitet øker for informasjon fra ditt energifelt er det ikke lenger en enveis kommunikasjon, men toveis. Du er et energifelt som kan påvirke både deg selv og andre. Dette er terskelen inn til subtil, energetisk healing. En inspirasjon for Christine A. Schjetlein i hennes arbeid er hennes tidligere lærer Phd Caroline Myss, kursholder og forfatter av flere bøker innen medisinsk energiarbeid og healing.

Klimaet hvor du merker denne subtile, energi-dimensjonen er i tilstedeværelse. Med oppmerksomhets trening kan din intuisjon bli din indre veileder. Bare det at du evner å fornemme energi gjør deg nærværende og medskapende i din egen livs strøm. Det er healing i hverdagen, som en kontinuerlig gjennomskylling av nærende oppmerksomhet, avslappende vennlighet, og fersk årvåkenhet.

Arbeid med energi har mange utøvere å lene seg på for kunnskap og erfaring. Christine A. Schjetlein lærte energi øvelser gjenom 11 år i tradisjonen etter Bob Moore. I Norge har hans elev, legen og healeren Phd Audun Myskja, videreutviklet arbeidet i intuitiv energiforskning, resonanseterapi. Christine har også med seg shamnistiske tilnærminger fra Gabrielle Roth, og Ya´cov og Susannah Darling Kahn fra Movement Medicine .

INDRE INFORMASJON

Fra det energetiske feltet kan vi oppfatte informasjon gjennom på flere måter. Intuisjonen formidler energetisk signaler i fysiske fornemmelser ( som en magefølelse, frysninger på ryggen, uvelhet ubetinget glede m.fl.), en følelse av visshet, indre bilder, spontan tanke-følelse m.m.m. Vi er langt mer sensitive enn vi gir oss selv kreditt for. Med litt øvelse innen energiarbeid, øker vi vår iboende fintfølenhet for energi vibrasjoner.

Vårt eget energifelt er en levende organisme med mange forskjellige frekvenser, slik vi også er del av intrikate energetisk sammenhenger med verden rundt oss. Energiarbeid innebærer å gjenoppdage disse sammenhengene, som du kanskje har avlært og vent deg av med å føle. Vi utvider din kapasitet til å ta inn større spektre av nyanser, detaljer og dypere livs informasjon ved å inkludere energiarbeid i din integrale krysstrening.