Kvinnelig intuisjon

Intuitiv intelligens


GRUNNKURS

Kursene vekker til live din dypere klokskap, kreativitet og kompetanse i din kvinnelige, intuitive intelligens.

Foto: Yann Arthus Bertrand


KVINNELIG INTUISJON

er vår naturlige evne til umiddelbart å vite noe viktig og sant. Kurs i kvinnelig intuisjon er en oppgradering av din intuitive intelligens. Fra det indre i det kvinnelige i oss er intuisjonen vårt individuelle kompass. Kvinners visdom hviler i, og trengs mer enn noensinne i vår tid. Gjennom et mangfold av "språk" formidler kvinnelig intuisjon seg som - teft, magefølelse, sanselig fornemmelser, tanke-impulser, innsikter, og visshet utfra erfaring.


INDRE INTUITIV LYTTING

Det er noe grunnleggende feminint i å vende oppmerksomheten innover (fremfor utelukkende utover) for å finne veiledning. Dypere lytting innover vil naturlig bringe deg i kontakt med ditt autentisk feminine og din kvinnelige intuisjon fra en klokere kilde i deg. Det er verdt å merke seg at til alle tider har visdoms tradisjonene benevt sjelen som feminin.

NAVIGERING I PARADOKSER

Hvordan skille og skjelne når vi står midt i en kryssild, av motstridende indre stemmer? I dette skjelsettende indre arbeidet får du innsikt i hvordan hver stemme har rett til høres, og har sin distinkte funksjon. Vi lærer å forholder oss til dem allemed en åpen holdning.

Kurset lærer deg til å kunne anerkjenne

1) dine behov og (u)lyster

2) din genuine selvinnsikt

3) en dypere fornemmelse av noe større og sannere

4) hjertet, som en brobygger mellom dine naturlige begrensninger og det sannere i deg.

INDIVIDUELL PROSESS

Den intuitive prosessen er individuell for hver enkelt kvinne, vi oppfatter intuitivt via kroppslige sansninger, syn, tankeimpulser, erfarings visshet og vi tolker informasjonen forskjellig, i stor grad preget av vår personlige historie og forståelsesrammer. For å gjenoppvekke iboende din kvinnelig intuisjon bruker vi derfor elementer av integral krysstrening (les mer om Integral krysstreningsmedoder)


På grunnkurset om KVINNELIG INTUISJON, Intuitiv intelligens lærer du å:
 • Være TILSTEDE så du kan oppfatte subtil og flyktig informasjon.
 • SKILLE og SKJELNE mellom vanlige tanker og dypere "stemmer" i deg.
 • FORSTÅ og tolke dine indre formidlinger av fornemmelser på en fornuftig måte.
 • Lære når og hvordan du kan bruke ditt indre KOMPASS i faktiske situasjoner i livet ditt.
 • Trene opp din evne til å SE det større bildet ved hjelp av den indre læringen fra din kvinnelige intuitive intelligens.
 • Styrke, tydeliggjøre og få TILLIT til din egen visdom, til hverdags og i større sammenhenger.
 • KLARNE tanker og følelser om hva du virkelig vil.
 • Våge å bruke ditt indre redskap som VEIVISER I LIVSVALG.
 • Oppdage de KREATIVE potensialene i å lytte til og følge din unike indre strøm av informasjon.

PRAKTISK

Datoer:

 1. modul: Nye datoer kommer.

 2. modul: Nye datoer kommer.

 3. modul: Nye datoer kommer.

Sted:

Tider:Fredag kl 14 - 20, Lørdag og Søndag kl 10 - 17

Påmeldingsfrist: Dette er en helhet med progresjon og kontinuitet gjennom de tre modulene. Bindende påmelding til hele kurset.

Pris: 3.800 kr . Hver helg betales separat innen to uker for start datoene. Hver helg gir deg totalt 20 kurstimer.

Forutsetninger: kontakt med Christine på forhånd.

Kontakt christine@schjetlein.no for info om sted, betaling, reisetips og andre praktiske opplysninger.

INDRE KONSENSUS

Vi arbeider oss i retning av en evne til åpne for indre konsensus (som ikke må forveksles med kompromiss), som ligger i kapasiteten til å favne mange motsetninger i oss. Konsensus, samspillet mellom emosjonelle behov og klokere indre stemmer, gir deg mening i livets valg.

Forskning har kunnet måle frekvenser som tilsier at hjertet mottar intuitiv informasjon før hjernen, ( Ref. bl.a. Heartmath.org). I dette nye forskningsfeltet antar de at hjertets energetiske felt er forbundet med et mer subtilt felt, som oppfatter informasjon bortenfor tid og rom, som bidrar til opplevelsen av å føle helhet.

HELHETLIG INTELLIGENS

Som kvinner forholder vi oss til og bruker vår kvinnelige intuisjon på vår egen feminine måte, men mye gått i glemmeboken for mange. Vi trenger å utvide vår oppfatning av hva intelligens er, som noe langt mer enn intellektets tankestrukturer. Det er en misforståelse når vi reduserer intelligens til tankevirksomhet, når den reelt omfatter Instinkter, Intellektet, Inspirasjon og ikke minst Kvinnelig Intuisjon. Kroppen avgir instinktivt myriader av signaler gjennom et døgn, forskning snakker om milliarder per sekund, som sansene oppfatter i oss selv, og fra verden rundt oss. Vi har overlevet som dyreart på grunn av denne evnen til å navigere i våre omgivelser og oppfatte farer i tide. Inspirasjon er en annen form for intelligens, som kommer når vi tillater oss åpenhet for inntrykk, og som frembringer en ekspansiv opplevelse av noe mer enn det vante. Vi hensettes i "flytsonen", som det kalles blant både kunstnere og atleter. Intellektet, med frontal lappen som det nyeste prosjektet i vår menneskelige utvikling, er en fabelaktig kapasitet til å samle og sortere kunnskap og informasjon rasjonelt. Kvinnelig intuisjon bruker alle disse som leverandører av forskjellig typer informasjon. Den kvinnelige intuisjonen navigerer hurtig, presist og relevant fra dette indre landskapet hvor den avgir den raske responser.

Totalen av vår intelligens innehar mye kvinnelige intuisjon.


AUTENTISK FEMININT

Å ha tillit til din kvinnelige intuisjon og virkelig å bruke hele din intuitive intelligens er autentisk feminint. Her blir vi naturlig "c o-creative" - medskapende med livet. Herfra kan vi støtte hverandre til å handle intuitivt, som kvinner med kjærlighet og realisme i verden. Det gir indre ro og hvile i vissheten om strømninger av essensiell informasjon, som melder seg innenfra i møtet med alle inntrykk og påtrykk fra verden rundt oss. Vi gjenvinner eget senter og ståsted med respekt. Dette er å leve i dyp resonnanse med oss selv kropp, sinn, sjel.