Selvutvikling - Egen utvikling

pedagogiskPsykologi

Når du lengter etter glede i livet og ikke finner veien selv, er læring av livsverktøy inspirasjon og en berikende støtte underveis. Alle sliter vi i perioder med kriser, kaos og konflikter. Følelsen av å ikke mestre livet, streve med nære relasjoner, ha stress og uro, oppleve meningsløshet ved å leve på auto-gir - er fortærende. De fleste ønsker å være aktivt medskapende i eget liv, og i samarbeidet med Christine A. Schjetlein får du faglig opplæring og virksomme redskaper for å kunne finne din egen vei og nære din egen utvikling.

Tilnærmingen til ditt indre arbeid er en helhetlig bevisstgjøringsprosess på alle områder i livet. I ditt forløp lærer du å møte dine vanskeligheter med varme for deg selv. Du gjenvinner dine ressurser og livskraft. Ofte finner man at motivasjonen til slikt arbeid kommer mer fra hjertet enn hodet.

Økt selvinnsikt med mindfulness

Vi starter med den vanskelig samtalen, som etter hvert blir til den gode samtalen. Når det føles som du har slått sprekker og ikke henger sammen i kropp, sinn, følelser og sjel - så blir du lyttet til. Du får innspill fra Christine med nye perspektiv så du kan du samle deg igjen. Du lærer å vitne deg selv med en empatisk, vennlig holdning.

Det pedagogiske utgangspunktet er et positivt menneskesyn, som er ressurs- og vekstorientert. Våre utfordringer i livet bunner ofte i ubevissthet, gjennom din bevisstgjøring transformeres det til bevissthet og dypere selverkjennelse. Med nysgjerrighet og tålmodighet lærer du å bli komfortable med både dine ”svakheter” og dine ”styrker”. Du lærer at mindfulness ikke er tenkning om tilstanden din, men oppmerksomt, nærværende tilstedeværelse i den. Prosessen er livgivende og virker helhetlig.

Økt livskompetanse

Motstand snus til mening i møtet med deg selv. Metodene du lærer er inspirert av nevrovitenskap, positiv psykologi og esoteriske tradisjoner. Øver du i hverdagene dine, slik tydeliggjøre du ditt autentiske, det som innerst inne er sannere for deg.

Å våge oss selv øker vår vitalitet. Det er å leve mer våkent med integritet. Du lærer øvelser, bl.a. mindfulness, for bedre å integrerer og stabiliserer nye valg og endringene du gjør i livet ditt. Utfra helheten i deg selv skaper du en sunnere balanse mellom et rikt indre, og aktivt ytre liv. Ved å kultivere varme og vennlighet for deg selv øker du radikalt din egen livskompetanse.