Close

Selvutvikling - Egen utvikling

Buddhas brain' - utvikle dine ressurser og mindfulness

Når du lengter etter glede i livet og ikke finner veien selv, er samtaleterapi og læring av livsverktøy støtte til din bevisstgjøring. Som psykologisk pedagog bidrar jeg med inspirasjon underveis. Alle sliter vi i perioder med kriser, kaos og konflikter. Følelsen av å ikke mestre livet, streve med nære relasjoner, ha stress og uro, oppleve meningsløshet ved å leve på auto-gir - er fortærende. De fleste ønsker å føle tilstedeværelse og være aktivt medskapende i eget liv. I samarbeidet med Christine A. Schjetlein lærer du oppmerksomt nærvær og redskaper, som gir vedvarende virkning. Du finner din egen vei og kan nære din egen utvikling.

Tilnærmingen til ditt indre arbeid er en helhetlig bevisstgjøring og en prosess, som berører alle områder i livet. I ditt forløp lærer du å møte dine vanskeligheter med aktiv aksept og varme for deg selv. Du gjenvinner dine ressurser og livskraft. Ofte finner man at motivasjonen til slikt arbeid kommer mer fra hjertet enn hodet.

Økt selvinnsikt med mindfulness

Vi starter med den vanskelige samtalen, som etter hvert blir til den gode samtalen med mindfulness Når det føles som du har slått sprekker og ikke henger sammen i kropp, sinn, følelser og sjel - så blir du lyttet til med oppmerksomt nærvær. Du får innspill fra Christine med nye bevisstgjørende perspektiv i samtaleterapi så du kan du samle deg igjen. Du lærer å vitne deg selv med en empatisk, vennlig holdning – det er din egen terapi.

Det psykologisk pedagogiske utgangspunktet er et positivt menneskesyn , som er ressurs- og vekstorientert selvutvikling. Våre utfordringer i livet bunner ofte i ubevissthet, og gjennom din bevisstgjøring transformeres det til bevissthet med dypere selverkjennelse. Nysgjerrighet og tålmodighet lærer deg å bli komfortable med både dine ”svakheter” og dine ”styrker”. Du vil erfare at mindfulness ikke er tenkning om tilstanden din, men oppmerksomt, nærværende tilstedeværelse i den. Prosessen er livgivende og virker helhetlig.

Økt livskompetanse

Motstand snus til mening i møtet med deg selv. Metodene du lærer er inspirert av nevro-vitenskap, positiv psykologi og esoteriske tradisjoner. Øver du i hverdagene dine, så trer ditt autentiske mer frem, det som innerst inne er sannere for deg.

Å våge deg selv øker din vitalitet. Det er å leve mer våkent med integritet. Utover pedagogisk psykologi, samtaleterapi, lærer du mindfulness øvelser, pusteteknikker, og kreative metoder for bedre å integrere og stabiliserer dine nye valg og endringene du gjør i livet. Utfra helheten i deg selv skaper du en sunnere balanse mellom et rikt indre, og aktivt ytre liv. Ved å kultivere varme og vennlighet for deg selv øker du radikalt din egen evne til tilstedeværelse og livskompetanse.

Christine A Schjetlein