Psykoterapi for egen utvikling

Psykoterapi

Når du lengter etter glede i livet og ikke finner veien selv, er psykoterapi en hjelp underveis. Alle sliter vi i perioder med kriser, kaos og konflikter. Følelsen av å ikke mestre livet, ha verdi, få til nære relasjoner, stress og uro, eller meningsløshet ved å leve på auto-gir er fortærende. De fleste ønsker å være bærekraftig medskapende i eget liv, og i samarbeidet med Christine A. Schjetlein får du faglig hjelp til å forløse knutene og nære din selvutvikling.

Tilnærmingen til ditt indre arbeid er en helhetlig bevisstgjøringsprosess på alle områder i livet. I det psykoterapeutiske forløpet åpner vi fastfrosne minner med emosjonelle reaksjoner. Når du lærer å møte dem med aktiv aksept slipper smerte taket, og du gjenvinner dine ressurser og livskraft. Ofte finner man at motivasjonen til slikt arbeid kommer mer fra hjertet enn hodet.

Økt selvinnsikt med mindfulness

Vi starter med den vanskelig samtalen, som etter hvert blir til den gode samtalen. Når det føles som du har slått sprekker og ikke henger sammen i kropp, sinn, følelser og sjel er psykoterapi en tilnærming for å samle seg igjen. Du lærer å vitne deg selv med en empatisk, vennlig holdningen.

Utgangspunktet er et positivt menneskesyn, som er ressurs- og vekstorientert, slik transpersonlig psykologi lærer oss. Det psykologiske i vår personlighet forbindes med, og gir rom for vårt sjelsliv. Ubevissthet transformeres til bevissthet med dypere selverkjennelse. Med nysgjerrighet og tålmodighet blir du komfortable med å leve med både ”den lille” i personligheten og ”det dypere og større” i deg. Du lærer at mindfulness ikke er tenkning om tilstanden din, men oppmerksomt, nærværende tilstedeværelse i den. Prosessen er livgivende og virker helhetlig.

Økt livskompetanse

Motstand snus til mening i møtet med deg selv. Inspirert av bl.a. funksjonell psykoterapi, jobber vi dynamisk og kognitivt for å finne ditt autentiske, det som innerst inne er sannere for deg.

Å våge oss selv øker vår vitalitet. Det er å leve mer våkent. Du lærer øvelser, bl.a. mindfulness, for bedre å integrerer og stabiliserer endringene i livet ditt. Utfra helheten i deg selv skaper du en sunn balanse mellom et rikt indre, og aktivt ytre liv. Ved å kultivere varme og vennlighet for deg selv øker du radikalt din egen livskompetanse.