REFERANSER

"Timene med Christine har gitt meg bærekraftige redskaper til å leve fyldig og kraftfullt, og til å møte gamle og nye utfordringer på mange plan. Jeg har sett viktige sammenhenger, og opplevd transformerende erkjennelser som spenner over kroppsfølelse, spiritualitet, hengivelse og intellektuell forståelse. Christine har utfordret meg og bekreftet meg i en veldig fruktbar blanding. Hun har møtt meg med stor klokskap og varme, og med imponerende intuisjon og skarpt intellekt. Kombinasjonen av samtaler og guidede meditasjoner i timene har vært viktig for meg, og hjulpet meg til selv å integrere intuisjon, impulsivitet, oppmerksomt nærvær, kroppsbevissthet og analytisk bevissthet ytterligere. Jeg er virkelig takknemlig for det hun har gitt meg, og for hvordan vår vilje og hengivelse fant modige veier sammen i timene. Og til slutt: notatene fra timene våre fungerer fremdeles som en andaktsbok, som stadig utfordrer, helbreder og inspirerer." T. Gustavsen, musiker.
"Christine A. Schjetlein er en klok kvinne, som har både utfordret meg og støttet meg. Gjennom hennes veiledning har jeg blitt mer bevisst; kroppslig, emosjonelt og intellektuelt. Hennes timer og kurs har gitt meg enormt utbytte og glede: min verktøykasse for livet er beriket gjennom Christine", Ginni Wiik, jurist, UDI aspirant.


"Det er vanskelig for meg å nevne bare noen konkrete ting Christine har hjulpet meg med, men først og fremst har hun fått meg til å være trygg i meg selv og å våge å være den jeg er. Jeg har blitt kjent med meg selv på nye områder, og lært meg å følge min intuisjon. Christine har en utrolig god egenskap til å "se" meg, og å forme terapien utfra mine behov og min personlighet som har vært veldig betryggende for en sart sjel som min. Generelt har hun vært og er en enorm støtte for meg gjennom vanskelige tider de siste årene, og hun er en person jeg i dag vil vende meg til for å dele sorg og glede." L.C.


"Since the very beginning she was able to create a special " place" around us where I felt welcomed and trusted, where there was less fear, and it was easier to see things as they are.

I remember her concentration and dedication while I was talking, and the feeling of being wrapped and supported by her energy.

She was curious and deeply interested in my story, she trusted my self and my potentials, she drove me, hand by hand, step by step for 4 years in my personal journey, standing back, letting me find my answers and my own way to blossom." Novella C. S.Christine har vært min veileder de siste 15 årene. Først som support ved studier i psykosyntese. Siden som støtte ved oppbygging og drift av min virksomhet innen offshore og fornybar energi. I det hele adressert det indre personlige som del av det ytre skapende. Hun har med skarp tilstedeværelse kuttet meg ved røttene når jeg farer med bullshit. Med samme klarhet har hun omfavnet og løftet når det har vært tid for det. Hun tar meg på kornet og går rett inn der det trengs, hver gang, ubønnhørlig. Hun sørger for at det aldri er stillstand og hvile i råtne egg og begrensende tilstander. Hun har en unik evne til å koble det indre med det ytre, til endring, handling og manifest. Hun har vært en uvurderlig partner i mitt personlige og profesjonelle arbeide. Øyvind Johansen, eier og senior ingeniør konsulent, MTC


"- Jeg lytter mer innover og stoler på min egen stemme.

- Trygg i mine egne valg og verdier.

- Stoler på mitt engasjement for mitt arbeid som lærer.

- Mer kreativ og nytenkende i mitt arbeid.

- Tar på alvor min lyst til å bidra til ut i verden.

- Tryggere i min rolle som mor og partner. Større ro og mer avslappet.

- Det er mindre viktig hva andre mener om mine valg og verdier.

- Ser verdien av å ta vare på meg selv for å gi til andre. Ser viktigheten av pauser, meditasjon og naturen for å ivareta meg selv og min livsenergi.

- Mer energi, glede og takknemlighet for det livet jeg lever. - Større indre ro, mer avslappet og mer tilstede her og nå.

- Større aksept for hele meg. Det jeg før så på som svakheter, er også min ressurser.

- Et arbeid som fører til varige endringer og ivaretar hele mennesket."A.N., lektor med opprykk"Jeg har gått i lære og veiledning hos Christine A. Schjetlein i mange år. Christine har vært leder for en ressursgruppe for kvinner hvor jeg har deltatt. Dette har vært et viktig og nødvendig arbeid i min selvutviklingsprosess. Gjennom den individuelle veiledningen har jeg lært å stole på meg selv og hva jeg står for. Christine har vært en viktig støtte i forhold til oppbyggingen av min egen bedrift. I kvinnegruppen har jeg kunnet utfolde meg og kunnet være både sterk og sårbar under trygg veiledning av Christine. Viktig også er støtten jeg har fått fra Christine i forhold til min egen skaperevne."

Liv Marie Leirvåg - spesialpedagog og MA danseterapeut fra USA."Jeg hadde meget stort utbytte av timene hos Christine, de hjalp meg til "å være mer hos / i meg selv" og i mine følelser og bli bevisst og kjenne på sammenhengen mellom kropp og sinn/følelser. Dette endret en del ting for meg". L.F.U. , professor.