VEILEDNING

NYSGJERRIG

  • Nysgjerrig på det å være menneske, og mottagelig for støtte fra en erfaren veileder?
  • Åpen for ærlig utforskning av ditt indre liv med trygg veiledning?
  • Villig til å strekke deg forbi kjente tanker om deg selv med litt veiledende innspill?


HJERTE VEILEDER HODET

På din personlige reise er veiledning til hjelp. Motivasjonen til gjøre noe med livet ditt, kommer innenfra, nærmere hjertet enn hodet, det skaper bærekraftig bevegelse og en god følelse av å være underveis. Veiledning gjør deg mer bevisst hvem du er, hva du vil og hvor du vil.


FRIHET HER-OG-NÅ

Du kan ikke forandre fortiden din, men du kan bli bevisst ditt forhold til din bakgrunn og frigjøre deg fra tankeforestillinger, som har gått ut på dato. Det er mulig, med litt veiledning, å endre hvordan vi forholder oss til historiene vi er omgitt av. Det gir et fokus på hva du kan gjøre med situasjonen du er i nå.


SANNERE VALG

Veiledning lærer deg å være mindre redd for å gjøre feil ! Valget du står overfor er om du våger å leve utfra din indre vitalitet. Vite at du kan velge hvordan du vil forholde deg til verden, og ikke trenge å strebe etter å være perfekt. Med veiledning lærer du å lede deg selv utfra det som er sannere for deg.


NATURLIG, AUTENTISK VEKST

Vekst er naturlig - hele livet. Vi kan ikke tvinges til å vokse, men med veiledning kan vi se til at vi får rikelig med næring og lys så vi skaper gode vekstvilkår for en naturlig utfoldelse av hvem vi autentisk sett er. Du leder an, og som din veileder er Christine A. Schjetlein med på veien. Ditt ansvar er å stille opp, bonusen er at du blir fornøyd med dine store og små fremskritt.


TAKKNEMLIGHET

Du erfarer at du skaper din egen lykke, ikke som et fjernt mål, men som en livsholdning her-og-nå. Med veilederens anvisninger vil du kunne lære at å være virkelig fornøyd ikke er å være perfekt, men å være mer takknemlige.

Psykoterapi

FORLØSNING

Veiledning i psykoterapi er grunnleggende sorteringsarbeid for å få en oversikt. Du får støtte av en som har erfaring fra vandringer i indre landskap. Som veileder og psykoterapeut er Christine A. Schjetlein kjent i mange indre terreng og følger deg du dit trenger å gå for å finne forløsning, meningsfull forståelse og ro.

FORSTÅELSE

Christines rolle som veiledende psykoterapeut er nær pedagogens - å være en som følger deg, en som er med deg og lytter. En god psykoterapeut leder ved å følge. Sesjonene i psykoterapi gir deg tid til utforskning av ditt indre liv. Veiledningsrommet er ditt frirom for konfidensialitet, hvor du kan ta opp ting uten å såre noen, trygg på at ingenting forlater terapiens rom hvor det deles. Gjennom terapiens veiledning kan du våge deg inn i skyggesider og vite at du kommer ut igjen i lyset med mer forståelse og nærkontakt med deg selv.
Coaching

DRØM DIN VIRKELIGHET

Drømmer trenger deadlines. Uten veiledning kan fantasier lett forbli flyktige om vi ikke fanger dem og gir dem og barduner til virkeligheten.

  • HVORFOR vil jeg gjøre dette?
  • HVA vil jeg gjøre?
  • HVORDAN vil jeg gjøre det
  • NÅR vil jeg ha det gjennomført?
* Maleri av Torun Katarina Linge

Å VEILEDE DEG SELV

Det som bærer oss gjennom bølger av medgang og motgang i gjennomføring av et prosjekt, er at vi med veiledende coaching definerer hva som driver oss og hvorfor vi vil det vi gjør. Da får du forankring i det som er viktig for deg, og kan gjør noe med det. Du blir din egen coach og veileder.

TILFREDS UNDERVEIS

Tenker du i ressursmodus og mindre i problem orientering etbalerer du en ny og god vane. Som kloke hoder har sagt er kunsten å være tilfreds med det du har og får til underveis, på vei til det du vil oppnå. Sakte skaper du et møtepunkt mellom muligheter og forberedelser, og lærer å bli både ambisiøs og tilfreds.

Kunsten er å leve med et fremtidsfokus her-og-nå, verdsette deg selv, din egen innsats, og de du måtte samarbeide med. Valget av en aktiv, kreativ, utholdende holdning skaper tilstanden du trenger for å ha det godt, mens du jobber med prosjektet ditt.