Coaching

Coaching samtalen er katalyserende for bringe frem det ekstra du har i deg, personlig og profesjonelt. Det dreier seg om å VÅGE MER

DINE RESSURSER

Hva har du i deg av resursser og kvaliteter som ligger på kistebunnen ? Coaching tar utgangspunkt i et kreativt menneskesyn med tro på at vi har ubrukte verdier på vent. Målet er å styrke din vilje til å våge mer for å realisere dine drømmer. Om det er personlig eller profesjonelt, så kickstarter coaching din villighet til en kreativ prosess. Vi løfter nysgjerrig på lokket og henter frem dine skjulte krefter og aktiverer dem i endringsprosesser. Med lydhør støtte fra din coach trener du opp kapasitet til takle motstand og vegringer underveis, mens du har blikk for målene, som gir deg veien til verdi og mening. Ditt ønske om å leve ut din iboende kreativitet coacher deg over i mulighetenes verden, med økt selvfølelse og selvtillit.AVKLARING AV MÅL I COACHING

Ønsker du:

 • Å sortere ut tankestrukturer som går på autogir i sinnet, og finne ferske refleksjoner og nye ideer?
 • Å lære å lytte innover for bedre å kunne ivareta deg selv ?
 • Å skjelne og skille på hva som er ditt ansvar og tillate andre å ta ansvar for seg?
 • Å se på hvordan du forholder deg til de rundt deg og forbedre din kommunikasjonsmåte, non-verbalt som verbalt ?
 • Å gjenfinne hva som har mening for deg, som gir deg retning i livet, privat og i jobb?
 • Å få hjelp til å avklare mål og delmål i din endringsprosess?
 • Å gjøre noe nytt, endre retning eller finne ny jobb?
 • Å presentere deg i verden med andre kvaliteter enn du hittil har vist?
 • Å finne mer indre ro i møte med hverdagen ?


THE DOMAIN OF COACHING

Discover the problem and the reality of situation.

Define dreams and design a plan.

Dialogue with relevant partners.

Dissolve your fear.

Dedicate and devote yourself to your new direction.

Disappear - get out of your own way.INTENSIV INNSATS

Coaching er en intensiv innsats over begrensete perioder, som 3- 6 mnd med 6 - 8 sesjoner á 2 timer. Mellom våre treff vil du kunne få oppfølging over telefon eller skype ved behov.

COACHINGS TEMAER:

 • Selvfølelse og selvtillit.
 • Verdier og visjoner, og hvordan velge å virkeliggjøre dem.
 • Karriere: mål, delmål i jobben du har, eller prosess for jobbskifte.
 • Prestasjoner i aktuelle prosjekter.
 • Å ta kreativitet på alvor.
 • Hvordan få ting gjort !
 • "Energi-boost" -optimalisering av dine ressurser.INTENSJON OG MOTIVASJON

Personlig coaching bidrar til at du finner ut hvordan du kan være din beste venn underveis, ikke bare i endringsprosessen, men fremover. Du går du inn dette med en aktiv holdning for ærlig å se på, og erkjenne situasjonen din på godt og vondt.I coachingen konsentrer vi oss om nåtid og fremtid. Vi avklarer av hva din motivasjon og dine intensjoner er, med blikk rettet mot det du faktisk kan og vil gjøre.

STYRKET SELVLEDELSE

Denne prosessen er primært et arbeid du gjør for å styrke din evne til selvledelse, og å få ting gjort. Underveis i coachingen blir du mer kjent med dine følelser og hvordan du opplever situasjonene du står i. Når du klargjør hva du vil, kan vi utvikle tiltak så du evner å mestre veien til dine mål. Får du tak i både tanker og følelser, og kjenner hva de forteller deg, er du underveis til skjelne hva du trenger å gjøre fremover i livet ditt.

Vi blir ikke modige av å vente, men ved å våge!


UTFOLDELSE

I bånn er det dine ressurser coachingen aktiverer slik at du kan bruke mer av ditt potensiale. I prosessen lærer coachingen deg å se hvordan du har begrenset og hemmet deg selv. Og, du utvikler en ny og reell holdningen for å kunne strekke deg ut av gamle vaner og kjent komfortsone. Din utfoldelse gir et større spenn av muligheter. Frø resursser spirer til fullvoksen vekst.

Våre sesjoner foregår en-til-en i et interaktivt samarbeid, prosessen er aktiv og målrettet. Vi prøver å ha fokus på fremgang og utvikling, uten å prøve å presse planten til å vokse, men nære den til organisk utfoldelse med det beste du har å gi.


ET GODT COACHING RESULTAT GIR DEG:

 • Økt evne til å kjenne ditt eget landskap og ta ansvar for dette i ditt indre og ytre liv.
 • Økt bevissthet om hva du ønsker, hva du vil og hva du kan gjøre.
 • Økt oppmerksomhet på hvordan du formidler dine ønsker og ideer ut i verden.
 • Økt forståelse av andre menneskers oppfatning av verden, og hva du selv trenger å gjøre for å bli fortsått i det du vil formidle til verden.
 • Økt evne til å mestre dine tanker gjennom enkle mindfulness metoder og vennlighet for deg selv.
 • Økt evne til selv-motivering med bevissthet om hvorfor du vil noe og for hva.


VVVV PROGRAM FOR PROSESSEN:

 1. Vi legger tilrette for god kjemi og åpenhet i arbeidsrelasjonen vår.
 2. Hvordan ser problemet/ utfordringen ut? Definering og begrensning av det vi skal jobbe med, og avklaring av det faktisk utgangspunktet for prosessen.
 3. Hva er dine Verdier? Indre og ytre verdier bevisstgjøres.
 4. Hva er din Visjon, inklusiv definering av mål, delmål og tidsrammer.
 5. Hva er dine Verktøy som du trenger underveis for å manisfestere det nye? Du får tilførsel av metoder og strategier som støtter deg til å gjennomføre din Visjon.
 6. Valg og avgjørelser - Dine valg prioriteres i henhold til fremdriftsplan.
 7. Våge - motet til å omskape dine visjoner til Virkelighet i reell handling og oppfølging.
 8. Ting Tar Tid og Tålmodighet ….TTTT… & husk vennlighet for deg selv og din villighet bærer deg gjennom endringene.
 9. Erkjennelse av innsatsen, taknemlighet, feiring